Yazı boyutunu değiştir
Sistem saati: 22 Mar 2018, 22:26


Yeni bir konu gönderCevap gönder 12 sayfadan 1. sayfa   [ 180 ileti ]
Sayfaya git 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Sonraki
Yazar Mesaj
 İleti başlığı: Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 193∞)
İletiTarih: 05 Tem 2007, 22:19 

Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 193∞)

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik’te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi’ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın’dan Makedonya’ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım’la evlendi. Atatürk’ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde öğrenime başladı, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftliği’nde dayısının yanında kaldıktan sonra Selânik’e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rüştiyesi’ne kaydoldu. Kısa bir süre sonra 1893 yılında Askeri Rüştiye’ye girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal” i ilave etti. 1896-1899 yıllarında Manastır Askeri İdâdi’sini bitirip, İstanbul’da Harp Okulunda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905′te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam’da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907′de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır’a III. Ordu’ya atandı. 19 Nisan 1909′da İstanbul’a giren Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa’ya gönderildi. Picardie Manevraları’na katıldı. 1911 yılında İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı.1911 yılında İtalyanların Trablusgarp’a hücumu ile başlayan savaşta, Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev aldı. 22 Aralık 1911′de İtalyanlara karşı Tobruk Savaşını kazandı. 6 Mart 1912′de Derne Komutanlığına getirildi.
Ekim 1912′de Balkan Savaşı başlayınca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolayır’daki birliklerle savaşa katıldı. Dimetoka ve Edirne’nin geri alınışında büyük hizmetleri görüldü. 1913 yılında Sofya Ateşemiliterliğine atandı. Bu görevde iken 1914 yılında yarbaylığa yükseldi. Ateşemiliterlik görevi Ocak 1915′te sona erdi. Bu sırada I. Dünya Savaşı başlamış, Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmek zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirdağ’da görevlendirildi.

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nda, Mustafa Kemal Çanakkale’de bir kahramanlık destanı yazıp İtilaf Devletlerine “Çanakkale geçilmez! ” dedirtti. 18 Mart 1915′te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915′te Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal’in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı’nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi. İngilizler 6-7 Ağustos 1915′te Arıburnu’nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9-10 Ağustos’ta Anafartalar Zaferini kazandı. Bu zaferi 17 Ağustos’ta Kireçtepe, 21 Ağustos’ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Savaşlarında yaklaşık 253.000 şehit veren Türk ulusu onurunu İtilaf Devletlerine karşı korumasını bilmiştir. Mustafa Kemal’in askerlerine “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!” emri cephenin kaderini değiştirmiştir.


Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları’dan sonra 1916′da Edirne ve Diyarbakır’da görev aldı. 1 Nisan 1916′da tümgeneralliğe yükseldi. Rus kuvvetleriyle savaşarak Muş ve Bitlis’in geri alınmasını sağladı. Şam ve Halep’teki kısa süreli görevlerinden sonra 1917′de İstanbul’a geldi. Velihat Vahidettin Efendi’yle Almanya’ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyehatten sonra hastalandı. Viyana ve Karisbad’a giderek tedavi oldu. 15 Ağustos 1918′de Halep’e 7. Ordu Komutanı olarak döndü. Bu cephede İngiliz kuvvetlerine karşı başarılı savunma savaşları yaptı. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından bir gün sonra, 31 Ekim 1918′de Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığına getirildi. Bu ordunun kaldırılması üzerine 13 Kasım 1918′de İstanbul’a gelip Harbiye Nezâreti’nde (Bakanlığında) göreve başladı.

Mondros Mütarekesi’nden sonra İtilaf Devletleri’nin Osmanlı ordularını işgale başlamaları üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919′da Samsun’a çıktı. 22 Haziran 1919′da Amasya’da yayımladığı genelgeyle “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını ” ilan edip Sivas Kongresi’ni toplantıya çağırdı. 23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında da Sivas Kongresi’ni toplayarak vatanın kurtuluşu için izlenecek yolun belirlenmesini sağladı. 27 Aralık 1919′da Ankara’da heyecanla karşılandı. 23 Nisan 1920′de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması yolunda önemli bir adım atılmış oldu. Meclis ve Hükümet Başkanlığına Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması için gerekli yasaları kabul edip uygulamaya başladı.

Türk Kurtuluş Savaşı 15 Mayıs 1919′da Yunanlıların İzmir’I işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başladı. 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr Antlaşması’nı imzalayarak aralarında Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşan I. Dünya Savaşı’nın galip devletlerine karşı önce Kuvâ-yi Milliye adı verilen milis kuvvetleriyle savaşıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünleşmesini sağlayarak savaşı zaferle sonuçlandırdı.

Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtuluş Savaşının önemli aşamaları şunlardır:

Sarıkamış (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü’nün (7 Kasım 1920) kurtarılışı.
Çukurova, Gazi Antep, Kahraman Maraş Şanlı Urfa savunmaları (1919- 1921)
I. İnönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)
II. İnönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)
Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921)
Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 Ağustos 9 Eylül 1922)
Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921′de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal’e Mareşal rütbesi ve Gazi unvanını verdi. Kurtuluş Savaşı, 24 Temmuz 1923′te imzalanan Lozan Antlaşması’yla sonuçlandı. Böylece Sevr Antlaşması’yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklüğünde vatan bırakılan Türkiye toprakları üzerinde ulusal birliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması için hiçbir engel kalmadı.


23 Nisan 1920′de Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu müjdelenmiştir. Meclisin Türk Kurtuluş Savaşı’nı başarıyla yönetmesi, yeni Türk devletinin kuruluşunu hızlandırdı. 1 Kasım 1922′de hilâfet ve saltanat birbirinden ayrıldı, saltanat kaldırıldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’yla yönetim bağları koparıldı. 13 Ekim 1923′te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim 1923 günü İsmet İnönü tarafından Cumhuriyet’in ilk hükümeti kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ve “Yurtta barış cihanda barış” temelleri üzerinde yükselmeye başladı.

Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir dizi devrim yaptı. Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

1. Siyasal Devrimler:
· Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
· Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
· Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler:
· Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
· Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
· Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
· Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
· Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
· Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Devrimi:
· Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
· Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:
· Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
· Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
· Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
· Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alanında Devrimler:
· AşÃ¢rın kaldırılması
· Çiftçinin özendirilmesi
· Örnek çiftliklerin kurulması
· Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
· I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Soyadı Kanunu gereğince, 24 Kasım 1934′de TBMM’nce Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi.


Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 Ağustos 1923 tarihlerinde TBMM Başkanlığına seçildi. Bu başkanlık görevi, Devlet-Hükümet Başkanlığı düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurbaşkanı seçildi. Anayasa gereğince dört yılda bir cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 yıllarında TBMM Atatürk’ü yeniden cumhurbaşkanlığına seçti.

Atatürk sık sık yurt gezilerine çıkarak devlet çalışmalarını yerinde denetledi. İlgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ülke devlet başkanlarını, başbakanlarını, bakanlarını komutanlarını ağırladı.

15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı’nı ve Cumhuriyet’in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku’nu okudu.

Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923′de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Mustafa adlı çobanı manevi evlat edindi. Abdurrahim ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı.

1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kızkardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox’a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği’ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı.

Fransızca ve Almanca biliyordu. 10 Kasım 1938 saat 9.05′te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi’nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına defnedildi. (kaynak http://kim-kimdir.blogspot.com/)


Sayfa başı
  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 09 Tem 2007, 17:50 
O Türk'ün babasıydı. Bizi yeniden doğrulttu. O Mustafa Kemal'di...


Sayfa başı
  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 15 Tem 2007, 20:44 
Yeni Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Tem 2007, 20:02
İleti: 27
Konum: ist.
Ruhu şadolsun Atamızın .
Kemikleri sızlasın diye çırpınan ahlaksızlar cok ama kötü emellerini gerçekleştiremezler. Çünkü vatan, bayrak, Türküm derken gözleri dolan milyonlarca Türk var.Biz olduğumuz sürece Atamızın kemikleri sızlamaz.

_________________
http://img412.imageshack.us/img412/8079 ... j91cd9.gif


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 03 Ekm 2007, 17:44 
bizim şu anki bağımsız durumumuza gelmemizdeki tek güç atatürk tür
mekanı cennet olsun inşaalah bizde gençler büyükler olarak onun bıraktığı bayrağı en üst seviyelere ulaştırmak için çalışırız


Sayfa başı
  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 08 Şub 2008, 03:33 
Yeni Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 05 Şub 2008, 01:52
İleti: 26
kalbimde yaşıyorsun Atam seni çok arıyorum bu günlerde özellikle


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 12 Mar 2008, 19:32 
Yeni Üye

Kayıt: 12 Mar 2008, 19:12
İleti: 10
Atam biz Türk gençleri olarak bize bıraktıgın bu ülkeyi sonuna kadar senin ilke ve inkılaplarınla koruyacağız..

rahat uyu atam..


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: keşke!
İletiTarih: 06 Nis 2008, 14:12 
keşke herkes seni benim tanıyabildiğim kadar tanısa keşke ne iş yaptıklarını bilse keşke verdiğin cuma hutbelerini okusalar keşke sarıklıları alıp meclise konuştuğun konuşmları bilseler ama bugün mümkün değil.


Sayfa başı
  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 08 Nis 2008, 00:26 
Katılımcı Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Şub 2008, 22:19
İleti: 128
ATAM
SANA BU ARALAR COK İHTİYACIMIZ ÜLKE ELDEN GİDİYOR YÜZDE 47 OY ALDIM DİYE ÜLKEDE YAPMADIGINI SATMADIGI TOPRAK BIRAKMIYORLAR BİZİM VEKİLLERİMİZDE AĞZI ACIK ONLARI İZLİYORLAR MUHALEFET YAPMAYA CALIŞIYOLAR AMA SADECE ÜLKEYİ BÖLMEKLE KALIYORLAR DAHA COK SEY ASLINDA SÖYLENCEK AMA ...
SENİN GİBİ BÜYÜK BİR ÖNDER İN YOLUNDA GİTTİĞİM İCİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM SENİN İLKE İNKİLAP VE DEVRİMLERİNİN YILMAZ BEKCİLERİ BİZ GENCLER DAİMA SENİN YOLUNDAYIZ RUHUN SAD MEKANIN CENNET OLSUN


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 09 Nis 2008, 19:56 
Katılımcı Üye

Kayıt: 19 Mar 2008, 18:59
İleti: 180
ah atam senin kabrine gelipte seninle aynı fikirlere sahip olmayanlar utansın off off içim yanıyo ülke bu soysuzların elinde senin canını kanını verdiğin bu toprakları şimdi elin lavuğu çıkıp bir bir yabancılara satıyo halkı el üstünde tutuan sen,şimdi ise lavuğun biri çıkmış halkı sömürmekten başka bi işe yaramıyo sen rahat uyu yinede bu bayrağı sen bize emanet ettin kimse kolay kolay alamaz bu bayrağı bizden


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 12 May 2008, 19:32 
RUHU ŞAD OLSUN .ATAM İZİNDEYİZ.KURDUĞUN CUMHURİYETİN BEKÇİLERİYİZ !


Sayfa başı
  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 26 Haz 2008, 16:01 
Yeni Üye

Kayıt: 26 Haz 2008, 15:51
İleti: 12
Konum: İSTANBUL
Dünya'nın ve Türk Milleti'nin gelmiş geçmiş En büyük devlet adamı,siyaset adamı ve askeri.


ATAM İZİNDEYİZ !


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 01 Tem 2008, 22:21 
Katılımcı Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 20 Haz 2008, 18:58
İleti: 118
SENİN KURDUĞUN ÜLKENİN MİLLETVEKİLİ SENİN VE SİLAH ARKADAŞLARININ BİNBİR UĞRAŞLA YAPTIĞI DEVRİM VE İNKİLAPLAR HAKKINDA ATATÜRK DEVRİMLERİ TRAVMA YARATTI DİYECEK KADAR NANKÖRLER.

_________________
NE AŞIRI SAĞ NE AŞIRI SOL ATATÜRKÇÜ YOL...


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 10 Tem 2008, 22:27 
Kıdemli Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 09 Tem 2008, 13:56
İleti: 408
Konum: izmir
Öncelikle şunu belirteyim Atatürk,Türkçüdür. hatta türklükle ilgili şiiri bile vardı bulursam konu açar gösteririm.

ne mutlu türküm diyene demiş evet. türkiyede bu lafı kullanıp,arkasına saklanıp karanlık işler çeviren o kadar hain var ki. farklı ırkdan olup da başka bir ırkı kabullenmek kolay değildir. ben o yuzden türküm diyip geçenlere inanmıyorum. yaptıkları çalışmalara ve katıldıkları yerlere,çevrelerine de bakmak lazım. yoksa türküm diyip geçmek kolaydır.


muhtaç oldugun kudret damarlarındaki ASİL KANDA mevcuttur. bu cümle bir ırk;kan üstünlüğü belirtir bence.. o yuzden türkçü kategorisine alabiliriz.

_________________
Türkiye Türklerindir...


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı:
İletiTarih: 10 Tem 2008, 22:31 
Kıdemli Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 09 Tem 2008, 13:56
İleti: 408
Konum: izmir
Çeşitli kaynaklarda Atatürk’ün 1905’te Sinop’ta yazdığı belirtilen “Beşike Hadisesi” adlı şiir, onun bilincinde henüz 24 yaşındayken yer etmiş Türklük duygularını gözler önüne seriyor.Beşike Hadisesi

Gafil, hangi üç asır, hangi on asır
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak
Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.
Asya’nın ortasında Oğuz oğulları,
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları
Doğudan çıkan biz
Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk bütün adamların birliğidir.
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,
Hakikat nerede?

Mustafa Kemal Atatürk

_________________
Türkiye Türklerindir...


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)
İletiTarih: 12 Şub 2009, 00:32 
Yeni Üye

Kayıt: 11 Şub 2009, 15:55
İleti: 26
Yaşadığım süre içerisinde asla izinden ayrılmayacağım ATA'M ..

Ayrıca bu başlığın sabitlenmesini rica ediyorum ..


Sayfa başı
 Profile bak  
 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni bir konu gönderCevap gönder 12 sayfadan 1. sayfa   [ 180 ileti ]
Sayfaya git 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Sonraki


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan SiyasiForum.net Siyasi Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. SiyasiForum.Net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde dönüş yapacaktır. Forumumuz kesinlikle hiçbir şekilde parti, örgüt, kurum, kuruluş ve oluşumu desteklememektedir. Tüm Problemler ve Reklam İçin: İletişim Formu için tıklayınız.