Yazı boyutunu değiştir
Sistem saati: 23 Mar 2018, 19:42


Yeni bir konu gönderCevap gönder 1 sayfadan 1. sayfa   [ 8 ileti ]
Yazar Mesaj
 İleti başlığı: Muslim Party Hard [Booka Shake]
İletiTarih: 16 Şub 2016, 06:18 
Kıdemli Üye

Kayıt: 26 Nis 2013, 04:23
İleti: 1714
Konum: Yokistan


_________________
"Uzun vadede hepimiz AKP li olacağız.''


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Muslim Party Hard [Booka Shake]
İletiTarih: 17 Şub 2016, 00:50 
Çevrimiçi
Onursal Üye

Kayıt: 22 Ekm 2012, 19:18
İleti: 4343
Montaj mı bu?

_________________
Bonis nocet, qui malis parcit


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Muslim Party Hard [Booka Shake]
İletiTarih: 18 Şub 2016, 04:11 
Kıdemli Üye

Kayıt: 26 Nis 2013, 04:23
İleti: 1714
Konum: Yokistan
Muzigi montajlamislar goruntulere evet.

Aslina bakarsan cecenlerin cektigi bir cesit zikir.

_________________
"Uzun vadede hepimiz AKP li olacağız.''


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Muslim Party Hard [Booka Shake]
İletiTarih: 18 Şub 2016, 20:11 
Çevrimiçi
Onursal Üye

Kayıt: 22 Ekm 2012, 19:18
İleti: 4343
Müziği sormuyorum @irfan
Ahenki ritmi soruyorum.. Hızlandırma varmı yoksa çekim tamamen doğal hızında mı?
Daha önce izledim buna benzer videolar.. Çok ahenkli raksediyorlar... İlginç hakikaten.

_________________
Bonis nocet, qui malis parcit


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Muslim Party Hard [Booka Shake]
İletiTarih: 18 Şub 2016, 20:17 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Şub 2013, 12:23
İleti: 8106
"Shake that ass for me" diyor :oops:

_________________
Küçük bir hatayı büyük bir hataya çevirmek istiyorsanız, o küçük hatayı savunun. Vladimir İlyiç Lenin


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Muslim Party Hard [Booka Shake]
İletiTarih: 19 Şub 2016, 02:41 
Çevrimiçi
Onursal Üye

Kayıt: 22 Ekm 2012, 19:18
İleti: 4343
Alıntı:
?Alkışlamak müşriklerin çıkardığı bir adet mi, alkışlamanın dinimize göre bir sakıncası var mı? Dini bir programda alkışlamak yerine tekbir getirmek daha mı uygun?


Alıntı:
Enfal suresinin 35. ayetinde Allah Teâlâ müşriklerin Kâ’be’nin etrafında ıslık çalıp alkış tutmaktan başka bir iş yapmadıklarını haber vermektedir. Bundan anlaşılıyor ki alkışın dini bir değeri yoktur. Duyguları ifade etmede kullanılmasının haram olduğunu söylememiz için bir delil yoktur. En iyisi, alkışı tercih etmemektir. Tekbir getirmek ise her yer için uygun olmayabilir.http://www.fetvameclisi.com/fetva-alkis ... 12970.html


Alıntı:
Alkış bir yönüyle de kişiyi yüzüne karşı övmektir. Oysa hadîste: "Kişiyi yüzüne karşı öven meddahların suratlarına toprak saçın" buyrulmuştur.i Bir keresinde Mescid-i Nebi'de Hz. Ebubekir namaz kıldırmış, bilahâre Rasûllüllah (s.a.) gelince mesciddekiler bunu alkışla karşılamışlar, bunun üzerine de böyle yapmamaları konusunda ikaz edilmişlerdir


Alıntı:
Cübbeli Ahmet Hoca: Alkışlamak Haramdır

Meclis sabah akşam şak şak şak :mrgreen: :lol:


_________________
Bonis nocet, qui malis parcit


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Muslim Party Hard [Booka Shake]
İletiTarih: 19 Şub 2016, 03:03 
Çevrimiçi
Onursal Üye

Kayıt: 22 Ekm 2012, 19:18
İleti: 4343
Alıntı:
Mutasavvıfların semasına (zikir eşliğinde yaptıkları hareketler, sallanmalar, dönmeler, oynamalar vs.) gelince, İmam Gazâlî şöyle demektedir:Kimin semâ’ı Allah’tan, Allah için ve Allah’ta olursa, Allahu Teala’nın zat ve sıfatı ile alâkalı ilim kanunlarını iyice bilmesi lazımdır. Aksi takdirde sema’dan Allah hakkında muhal olan bir mana çıkarır ve küfre gider. (A.g.e., C. 2, s. 715.)

... Bu şekilde sema’da olan tehlike, şehveti tahrik eden musikideki tehlikeden daha büyüktür. Çünkü şehveti tahrik eden musikinin sonu günahkâr olmaktır. Fakat bu kabilden olan semaın sonu küfürdür. (A.g.e., C. 2, s. 717.)İmam Gazâlî ayrıca şunu da söylemektedir:Resulullah efendimiz, Rebi' binti Muavviz’in evine geldi. Cariyeler def çalıyor, şarkı söylüyorlardı. Onu görünce kesip, kasidelerle Resulullah'ı övmeye başladılar. [Buharî’nin rivayet ettiği]"Susun, önceki söylediğinize devam edin" buyurdu. Çünkü onu övmek ibadettir. Oyun eğlence arasında ibadet olmaz. (Kimya-yı Saadet, s. 333) (Bkz. http://www.dinibilgiler.eu/i-gazali-ve-muezik.html)Merhum Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî, konu ile ilgili olarak şunları söylemektedir:ZİKİR-KIRAAT VE TEHLİL YAPARKEN TANBUR VEYA SAZ ÇALMAK VEYA BUNLARA UYARAK RAKSETMEK:

Raks, tez tez hareket ederek havaya atlamak ve tepinmektir. Peygamber Efendimiz, "Aşk ve vecdinden meydana gelmeyen ve ihtiyar dışı olmayan her oyun (raks) haramdır" (Fetava-yı Hindiyye, C. V, Kitabu’l-Kerahiyye babı, s. 388) buyurmuştur. Aşıkların duydukları deruni zevk ve gönüllerindeki hassasiyetin bir neticesi, vecde kapılarak iradeleri dışında raksetmeleri ise caizdir. Çünkü bunların bu tür hareketleri, ellerinde olmayan sebeplerle meydana gelmiştir. Bunun riyasız olabilmesi için halvette (yalnız başına) olması gerekir.

Büyük mutasavvıf Mevlana Celalüddin ve birçok gönül ehli sofilerin aşka gelip raksetmeleri, ilâhî cezbe ve vecdlerinden meydana gelmişti. Ancak kalbinde riya ve süm’a (gösteriş ve duyulma arzusu) olanların bu büyük zatları taklide yeltenmeleri büyük bir hatadır. Son zamanlarda, bu büyük insanların ulvî ruhlarını ta’zip ederek (azaplandırarak), bilhassa Konya’da, Mevlevîlik adına onu anlamaktan fersahlarca uzak bulunan birtakım kişilerin raks ve sema ayinleri düzenleyip şeriate aykırı kılık ve kıyafette kadın ve erkeklerin de bu toplantılara iştirak etmesi büyük bir gaflettir. Saatlerce zikir ve sema yapmak ise, bir tek Kur’an ayeti okumak kadar kıymetli değildir. O halde en büyük zikir olan namaz kılmak ve İslâmî ilimleri okumak daha mükemmeldir. (Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî, Gafillerin Kurtuluş Yolu, çev. Ali Kemal Saran, Ankara: İkbal Y., t.y., s. 92-93.)Mehmed Zahid Kotku rh. a. ise şöyle demektedir:Çalgı Dinlemek ve Çalgı Meclisinde Oturmaktan Hoşlanmak: Bunların her biri ayrı ayrı günahtır. Bazı ulema bunları kebairden [büyük günahlardan] saymışlardır. Çalgı dinlemek günahtır. Çalgı meclisinde oturmak fısktır. Fasıklık alâmetidir. "Bunlarla telezzüz [lezzet ve keyif almayı] eğer helal itikad edilirse,küfürdür." Bu, hadis-i şerif mealidir. (Mehmed Zahid Kotku,Mü’minlere Vaazlar 2: Günahlar, 3. b., İstanbul: Seha Neşriyat, t.y., s. 129.)Konuyla ilgili olarak Allâme Âliyyü’l-Kârî ise şu bilgiyi vermektedir:El-Hülasa’da şöyle varid olmuştur: Kim ki, Kur’an-ı Kerîm’i def ve saz çalarak okursa, o kimse tekfir edilir. Zikrederken, Peygamber Aleyhisselam’ın na’tını okurken def ve saz çalanların hükmü de bu hükme yakındır. Zikrederken alkış tutmak da böyledir. (Fıkh-ı Ekber Şerhi, çev. Hüseyin S. Erdoğan, s. 441-442.)Esad Coşan’a gelince... Ne yazık ki, Mavera Dergisi’nin 54’üncü sayısı için kendisiyle yapılan röportajda (http://iskenderpasa.com/F19D1BAE-2BEB-4 ... 57C9D.aspx), müzik konusunu tasavvufun bir artısı olarak gösterebilmiştir:Sanata gelince; malum, sanat gönül işidir. Gönlü kıpırdamayan bir insanın güzelliği sezmesi, bulması ve tasvir etmesi mümkün değildir. Bize kadar ulaşan Osmanlı sanatkârlarını inceleyecek olursak, büyük ölçüde gönül erbabı insanlar olduğunu görürüz…. Osmanlı sanatını mimariden musikiye, edebiyata ve daha başka sanatlara doğru inceliyecek olursak büyük sanatkârların hemen hepsinin böyle olduğu görülür.Coşan, Allah taksiratını affetsin, bu bakış açısının bir uzantısı ya da sonucu olarak, çalgılarla ilahî (yani Allahu Teala’nın anıldığı ya da salavat-ı şerîfe içeren şiirler) söylenen toplantılar tertip edilmesine izin vermekte ve bunlara bizzat katılmaktaydı.

Yukarıdaki açıklamaların gösterdiği gibi, bu, fısktır. Helal itikad edilmesi ise, Âliyyü’l-Kârî ve Mehmed Zahid Kotku rh. a. gibi zatların verdiği bilgiler çerçevesinde küfürdür.

Yani bunu, fasıklık olduğunu kabul ederek icra etmeniz, alenen günah işlemeniz anlamına gelmektedir.

Günah olmadığını düşünmeniz ise, Âliyyü’l-Kârî ve Mehmed Zahid Kotku rh. a. gibi zatların ifade ettiği gibi, küfürdür.

Başa dönersek, ihsan (tasavvuf) Allahu Teala’ya ihlasla ve Sünnet çerçevesinde ibadet etmektir. Fıskı ibadet zannetmek, iyi bir iş yapıyormuş gibi cahilce zanlarda bulunmak değildir.

Asıl takva ve âbidlik, günahtan kaçınmaktır.

Esad Coşan gibi bir şeyhe, İmam Şatıbî’nin ifade ettiği şekilde, böylesi “kültürel ve sosyal etkinlik” etiketli haram amellerin hiç yakışmayacağı açıktır.

Asıl sorun, Esad Coşan’ın bilgisizlik ya da gaflet sonucu yaptığı bir hatanın (Evet, kasten değil, fıkıh bilgisinin yetersizliği yüzünden yaptığını düşünüyorum), ona yönelik hüsnüzanları nedeniyle birçok insanı haramı helal kabul etmeye kadar sürükleyebilmesidir.

Bir şeyhin insanları hakka irşad etmesi beklenir, küfre doğru sürükleyecek hatalar yapması değil.


_________________
Bonis nocet, qui malis parcit


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Muslim Party Hard [Booka Shake]
İletiTarih: 19 Şub 2016, 11:07 
Kıdemli Üye

Kayıt: 26 Nis 2013, 04:23
İleti: 1714
Konum: Yokistan
Evet baya iyiler :D


_________________
"Uzun vadede hepimiz AKP li olacağız.''


Sayfa başı
 Profile bak  
 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni bir konu gönderCevap gönder 1 sayfadan 1. sayfa   [ 8 ileti ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan SiyasiForum.net Siyasi Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. SiyasiForum.Net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde dönüş yapacaktır. Forumumuz kesinlikle hiçbir şekilde parti, örgüt, kurum, kuruluş ve oluşumu desteklememektedir. Tüm Problemler ve Reklam İçin: İletişim Formu için tıklayınız.