Yazı boyutunu değiştir
Sistem saati: 24 Mar 2018, 13:11


Yeni bir konu gönderCevap gönder 9 sayfadan 8. sayfa   [ 125 ileti ]
Sayfaya git Önceki  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Sonraki
Yazar Mesaj
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 16 Mar 2013, 01:28 
Genel Yetkili
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Mar 2010, 23:43
İleti: 4334

MertRamazan yazdı:
FlightMode yazdı:
Arap dilinin daha doğrusu dil'in dinler üzerinde üstün olduğunu görmek emevi yozlaştırmasıdır. Arapçanın üstün dil kabul edilmesi dinsel yozlaşmadır. Basit düşünün

Dil değil mesajın içeriği önemlidir. Dilin kutsallığı değil Kuran'ın ne mesaj verdiğine bakılmalıdır.


Müslüman arkadasimizin dedigi dogru. Bizim ana dilimiz Turkce degil Arapca olmali.

Sen Arapsan sorun yok

_________________
Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 16 Mar 2013, 18:19 
Kıdemli Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 04 Kas 2012, 13:53
İleti: 515
Konum: Bursa
MertRamazan yazdı:
FlightMode yazdı:
Arap dilinin daha doğrusu dil'in dinler üzerinde üstün olduğunu görmek emevi yozlaştırmasıdır. Arapçanın üstün dil kabul edilmesi dinsel yozlaşmadır. Basit düşünün

Dil değil mesajın içeriği önemlidir. Dilin kutsallığı değil Kuran'ın ne mesaj verdiğine bakılmalıdır.


Müslüman arkadasimizin dedigi dogru. Bizim ana dilimiz Turkce degil Arapca olmali.


Güzel kardeşim senin ana dilin zaten Türkçe Osmanlıda iken de Türkçe'ydi. Yazışma dili Arapça idi. Arapçayı kutsal görmek konuşmak yazmak mesele değil dil dildir.

_________________
“Kuşku, imanın kaçınılmaz elementlerinden biridir. İman cesaret içerir. O halde iman, bizzat kendisi hakkında kuşkuya da dayanabilmektir. Varoluşla ilgili kuşku ve iman aynı gerçeğin iki kutbudur.” – Paul Tillich


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 16 Mar 2013, 18:39 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Şub 2013, 12:23
İleti: 8106
Bu gidisle hem Kürtlere Ileri demokrat bir Ülke kurmalari icin hemde Islamcilara Hilafet ile yönetilmek icin toprak vermek zorunda kalacagiz.

Bin kere sorduk ama kimse cevap vermiyor.
Harf devrimi diye zirvalayip duruyor arkadaslar.
Ne keramet varmis bu Arap harflerinde anlatinda ögrenelim.
Osmanli 600 senelik iktidarinin sonunda,Ülkeyi %1-2-3-4 gibi bir okuma yazma orani ile teslim etmis.
Ayni yillarda okuma yazma orani komsu ülkelerde %50-60-70.80 lere ulasmis.
Okuma yazma bilen kitlenin dinini ne kadar bildigide ayri bir tartisma konusu olmali.

Neyi savunuyor yada tartisiyorsunuz?
Arap harfinin kutsiyetinimi tartisiyoruz burada?
Bir dinin yada felsefenin icerigi yerine dilini tartisiyoruz.
Aslinda tartistigimiz bir seyde yok.
Üc bes tane mikser basmis forumu,akildan mantikdan uzak bir seyler zirvalayip duruyorlar.
Arap kültümü kurmaya calisiyorsunuz ne?

_________________
Küçük bir hatayı büyük bir hataya çevirmek istiyorsanız, o küçük hatayı savunun. Vladimir İlyiç Lenin


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 16 Mar 2013, 18:46 
Genel Yetkili
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Mar 2010, 23:43
İleti: 4334
TylerDurden yazdı:
Bu gidisle hem Kürtlere Ileri demokrat bir Ülke kurmalari icin hemde Islamcilara Hilafet ile yönetilmek icin toprak vermek zorunda kalacagiz.

Bin kere sorduk ama kimse cevap vermiyor.
Harf devrimi diye zirvalayip duruyor arkadaslar.
Ne keramet varmis bu Arap harflerinde anlatinda ögrenelim.
Osmanli 600 senelik iktidarinin sonunda,Ülkeyi %1-2-3-4 gibi bir okuma yazma orani ile teslim etmis.
Ayni yillarda okuma yazma orani komsu ülkelerde %50-60-70.80 lere ulasmis.
Okuma yazma bilen kitlenin dinini ne kadar bildigide ayri bir tartisma konusu olmali.

Neyi savunuyor yada tartisiyorsunuz?
Arap harfinin kutsiyetinimi tartisiyoruz burada?
Bir dinin yada felsefenin icerigi yerine dilini tartisiyoruz.
Aslinda tartistigimiz bir seyde yok.
Üc bes tane mikser basmis forumu,akildan mantikdan uzak bir seyler zirvalayip duruyorlar.
Arap kültümü kurmaya calisiyorsunuz ne?


Kardeşim herşey açık ve net ortada. Her konuda Osmanlı ve Abdülhamiti dilinden düşürmeyenler bu konuda ismini bile anamıyorlar. >Yapabildikleri tek şey dincilik. Onların bu acizliğine çok üzülüyorum

_________________
Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 17 Mar 2013, 15:56 
Kıdemli Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 04 Kas 2012, 13:53
İleti: 515
Konum: Bursa


Resim

Allah ile aldatmanın bu ayağı, Arap dilini kutsal ilan etmek için dini kullanma şeklinde yürütülen bir zulümdür. Arap dili âdeta 'Allah'ın dili' ilan edilip onsuz ibadet yapılamayacağı dayatması dinleştirilmiştir. Üstelik dinde otorite bilinen birçok fakîh, özellikle İmamı Âzam aksini söylemesine rağmen.

İlk büyük darbeyi İmamı Âzam'dan yiyen bu zulüm, kendisini 'bütün insanlığın, bütün zamanların dini' olarak tanıtan İslam'ı sadece Arapların dini haline getiren en vahim zulümlerden biridir. Bu zulümden en büyük zararı gören kitle ise Anadolu halkları olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı uzun yıllar bu zulmün savunuculuğunu yaptıktan sonra 2002 yılında Tarabya'da topladığı şûrasında, Kur'an'ın Türkçe çevirisi ile de namaz kılınabileceğini hükme bağladı. (Herkesin kendi diliyle ibadet etmesinin İslam'a uygunluğu konusunda ayrıntılar için bizim, Ana Dilde İbadet Meselesi adlı eserimize bakılabilir)

Kur'an-ı Ke­rim'in bil­dir­di­ği­ne gö­re, her pey­gam­ber, hi­tap et­ti­ği top­lu­mun di­liy­le ko­nuş­muş, va­hiy al­mış­tır. Bu­nun se­be­bi, pey­gam­be­rin ge­tir­di­ği me­sa­jın, hi­tap et­ti­ği top­lum ta­ra­fın­dan ra­hat­ça an­la­şıl­ma­sı­nı müm­kün kıl­mak­tır. (İb­ra­him, 4) Yi­ne Kur'an'a gö­re, is­tis­na­sız tüm top­lum­la­ra bir pey­gam­ber gön­de­ril­miş­tir. (Fâtır, 24)

Bu­nun din bah­sin­de zo­run­lu so­nu­cu şu­dur: Hiç­bir dil din­sel an­lam­da, öte­ki­ne gö­re da­ha kut­sal ve­ya da­ha üs­tün de­ğil­dir. Kut­sal olan, Al­lah'ın gön­der­di­ği buy­ruk­lar, vah­yet­ti­ği ger­çek­ler­dir. Dil, bu ger­çek­le­ri ilet­me­nin bir ara­cı­dır. Bu an­lam­da tüm dil­ler Al­lah'ın ayet­le­ri cüm­le­sin­den­dir ve hep­si eşit­tir. (Rum suresi, 22)

Bi­zim pey­gam­be­ri­miz, kendisi esasen Arap ırkından olmamakla birlikte (dedesi Hz. İbrahim aslen Sümerli idi. Araplar böylelerine 'Araplaşmış Arap: Arab müsta'rebe' derler), al­dı­ğı tan­rı­sal vah­yi, çe­kir­dek top­lum ve ilk mu­ha­tap ola­rak Arap­ça ko­nu­şan in­san­la­ra ilet­ti. Bu yüz­den, bi­raz ön­ce gör­dü­ğü­müz Kur'an­sal ger­çe­ğe uy­gun ola­rak Arap­ça va­hiy al­dı ve mu­ha­tap­la­rı­na Arap­ça hi­tap et­ti.

Kur'an'a gö­re, Kur'an oku­mak, esas an­la­mıy­la te­deb­bür et­mek yani anlam üzerinde düşünmektir. Te­deb­bür yok­sa Kur'an oku­mak­tan söz et­mek müm­kün de­ğil­dir. Te­deb­bür için, oku­nan met­nin di­li­ni bil­mek ilk şart ol­du­ğu­na gö­re, Arap­ça bil­me­yen bir Müs­lü­manın, te­deb­bürü ye­ri­ne ge­tir­me­si için, Kur'an'ı an­la­dı­ğı dil­de­ki çe­vi­ri­sin­den oku­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır. Kur'an, te­deb­bür il­ke­si­nin, Müs­lü­man­la­rın te­mel iba­det­le­ri olan na­maz­da da ko­run­ma­sı­nı is­te­mek­te­dir. Bu­nun için­dir ki, ne de­di­ği­ni an­la­ma­dan na­maz kıl­mak ya­sak­lan­mış (Ni­sa, 43), ne de­di­ği­ni an­la­ma­dan na­maz kılan­lar lanetlenmiştir. (Mâûn, 4-5)

O hal­de, na­maz­la­rın­da Kur'an'dan ba­zı bö­lüm­ler ve­ya ayet­ler oku­ya­cak ki­şi­le­rin, bun­la­rı an­la­dık­la­rı dil­de oku­ma­la­rı Kur'an'ın em­ri­dir.

EMEVÎ ARABİZMİNİN TASALLUTU

Hz. Pey­gam­ber'in ve­fa­tın­dan kı­sa bir sü­re son­ra İs­lam dı­şı bir kral­lık sis­te­miy­le yö­ne­ti­mi ele alan Arap Emevî ha­ne­da­nı, ön­le­rin­de­ki en bü­yük en­gel Hz. Ali ve ev­la­dı­nı öldürüp or­ta­dan kal­dır­dık­tan son­ra, Arap ol­ma­yan Müs­lü­man­la­rı sin­dir­me ve bas­tır­ma ha­re­ke­ti­ne girişti. Arap ol­ma­yan Müs­lü­man­la­ra 'mevâlî' ya­ni kö­le­ler kit­le­si di­yen Emevî kral­lı­ğı, tüm İs­lam bil­gi ve dü­şün­ce mi­ra­sı­nı Arap­laş­tı­ra­cak, Arap­la­rın ve Arap­ça’nın üs­tün­lü­ğü­nü din­leş­ti­re­cek bü­yük bir ope­ras­yo­na gir­di. Bu zulümlerin meşrulaştırılması için yüzlerce ha­dis uy­du­rul­du. Bu­gün­kü İs­lam bil­gi mi­ra­sı­, özel­lik­le fı­kıh ve ke­lam kay­nak­la­rı bu yoz­laş­tır­ma ve Arap­laş­tır­ma­nın ürün­le­riy­le do­lu­dur. Bu ürün­le­ri din ola­rak yaşatmak is­te­yen zih­ni­yet­ler, saltanatlarının devamını sağlamak için akıl al­maz oyun­lar ser­gi­le­mekteler.

Arap­ça bil­me­yen­le­rin Kur'an'a el sü­re­mez ha­le gel­me­si, sö­mü­rü­cü­le­rin din üze­rin­de kur­duk­la­rı bas­kı­yı kut­sal­laş­tır­mış ve Müs­lü­man kit­le­yi on­la­ra tes­lim ol­ma­ya mec­bur ve mahkûm et­miş­tir. Din on­la­rın elin­de, is­te­dik­le­ri­ni is­te­dik­le­ri ka­lı­ba dök­mek, is­te­dik­le­ri­ni al­mak, is­te­dik­le­ri­ni en­gel­le­mek için kut­sal-do­ku­nul­maz bir araç ol­muş­tur. Kısacası, Allah'ın rahmeti olan İslam, zulüm ve sömürünün aracı yapılmıştır.

http://www.yurtgazetesi.com.tr/allah-ile-aldatmanin-arapcacilik-ayagi-makale,3755.html

_________________
“Kuşku, imanın kaçınılmaz elementlerinden biridir. İman cesaret içerir. O halde iman, bizzat kendisi hakkında kuşkuya da dayanabilmektir. Varoluşla ilgili kuşku ve iman aynı gerçeğin iki kutbudur.” – Paul Tillich


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 17 Mar 2013, 16:02 
Onursal Üye

Kayıt: 20 Şub 2009, 22:40
İleti: 26408
-Her satırı düşünülerek itina ile yazılmış, yozu yobazı, sahtekar dinciyi bir hayli rahatsız eden aydın din adamının güzel bir yazısı.

_________________
.

..Forum Kuralları ve Üyelik Sözleşmesi İçin Tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=1)

..Forumumuzun Yazım Kuralları için tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=14739)

..Yasaklı yayınlar için duyuru: Tıklayın..
..(viewtopic.php?f=6&t=20215&start=0)


..........Zorsa mutlaka başarırım.
..................................İmkansızsa biraz zaman alır..
.
.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 18 Mar 2013, 00:40 
Genel Yetkili
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Mar 2010, 23:43
İleti: 4334
FlightMode yazdı:


Resim

Allah ile aldatmanın bu ayağı, Arap dilini kutsal ilan etmek için dini kullanma şeklinde yürütülen bir zulümdür. Arap dili âdeta 'Allah'ın dili' ilan edilip onsuz ibadet yapılamayacağı dayatması dinleştirilmiştir. Üstelik dinde otorite bilinen birçok fakîh, özellikle İmamı Âzam aksini söylemesine rağmen.

İlk büyük darbeyi İmamı Âzam'dan yiyen bu zulüm, kendisini 'bütün insanlığın, bütün zamanların dini' olarak tanıtan İslam'ı sadece Arapların dini haline getiren en vahim zulümlerden biridir. Bu zulümden en büyük zararı gören kitle ise Anadolu halkları olmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığı uzun yıllar bu zulmün savunuculuğunu yaptıktan sonra 2002 yılında Tarabya'da topladığı şûrasında, Kur'an'ın Türkçe çevirisi ile de namaz kılınabileceğini hükme bağladı. (Herkesin kendi diliyle ibadet etmesinin İslam'a uygunluğu konusunda ayrıntılar için bizim, Ana Dilde İbadet Meselesi adlı eserimize bakılabilir)

Kur'an-ı Ke­rim'in bil­dir­di­ği­ne gö­re, her pey­gam­ber, hi­tap et­ti­ği top­lu­mun di­liy­le ko­nuş­muş, va­hiy al­mış­tır. Bu­nun se­be­bi, pey­gam­be­rin ge­tir­di­ği me­sa­jın, hi­tap et­ti­ği top­lum ta­ra­fın­dan ra­hat­ça an­la­şıl­ma­sı­nı müm­kün kıl­mak­tır. (İb­ra­him, 4) Yi­ne Kur'an'a gö­re, is­tis­na­sız tüm top­lum­la­ra bir pey­gam­ber gön­de­ril­miş­tir. (Fâtır, 24)

Bu­nun din bah­sin­de zo­run­lu so­nu­cu şu­dur: Hiç­bir dil din­sel an­lam­da, öte­ki­ne gö­re da­ha kut­sal ve­ya da­ha üs­tün de­ğil­dir. Kut­sal olan, Al­lah'ın gön­der­di­ği buy­ruk­lar, vah­yet­ti­ği ger­çek­ler­dir. Dil, bu ger­çek­le­ri ilet­me­nin bir ara­cı­dır. Bu an­lam­da tüm dil­ler Al­lah'ın ayet­le­ri cüm­le­sin­den­dir ve hep­si eşit­tir. (Rum suresi, 22)

Bi­zim pey­gam­be­ri­miz, kendisi esasen Arap ırkından olmamakla birlikte (dedesi Hz. İbrahim aslen Sümerli idi. Araplar böylelerine 'Araplaşmış Arap: Arab müsta'rebe' derler), al­dı­ğı tan­rı­sal vah­yi, çe­kir­dek top­lum ve ilk mu­ha­tap ola­rak Arap­ça ko­nu­şan in­san­la­ra ilet­ti. Bu yüz­den, bi­raz ön­ce gör­dü­ğü­müz Kur'an­sal ger­çe­ğe uy­gun ola­rak Arap­ça va­hiy al­dı ve mu­ha­tap­la­rı­na Arap­ça hi­tap et­ti.

Kur'an'a gö­re, Kur'an oku­mak, esas an­la­mıy­la te­deb­bür et­mek yani anlam üzerinde düşünmektir. Te­deb­bür yok­sa Kur'an oku­mak­tan söz et­mek müm­kün de­ğil­dir. Te­deb­bür için, oku­nan met­nin di­li­ni bil­mek ilk şart ol­du­ğu­na gö­re, Arap­ça bil­me­yen bir Müs­lü­manın, te­deb­bürü ye­ri­ne ge­tir­me­si için, Kur'an'ı an­la­dı­ğı dil­de­ki çe­vi­ri­sin­den oku­ma­sı ka­çı­nıl­maz­dır. Kur'an, te­deb­bür il­ke­si­nin, Müs­lü­man­la­rın te­mel iba­det­le­ri olan na­maz­da da ko­run­ma­sı­nı is­te­mek­te­dir. Bu­nun için­dir ki, ne de­di­ği­ni an­la­ma­dan na­maz kıl­mak ya­sak­lan­mış (Ni­sa, 43), ne de­di­ği­ni an­la­ma­dan na­maz kılan­lar lanetlenmiştir. (Mâûn, 4-5)

O hal­de, na­maz­la­rın­da Kur'an'dan ba­zı bö­lüm­ler ve­ya ayet­ler oku­ya­cak ki­şi­le­rin, bun­la­rı an­la­dık­la­rı dil­de oku­ma­la­rı Kur'an'ın em­ri­dir.

EMEVÎ ARABİZMİNİN TASALLUTU

Hz. Pey­gam­ber'in ve­fa­tın­dan kı­sa bir sü­re son­ra İs­lam dı­şı bir kral­lık sis­te­miy­le yö­ne­ti­mi ele alan Arap Emevî ha­ne­da­nı, ön­le­rin­de­ki en bü­yük en­gel Hz. Ali ve ev­la­dı­nı öldürüp or­ta­dan kal­dır­dık­tan son­ra, Arap ol­ma­yan Müs­lü­man­la­rı sin­dir­me ve bas­tır­ma ha­re­ke­ti­ne girişti. Arap ol­ma­yan Müs­lü­man­la­ra 'mevâlî' ya­ni kö­le­ler kit­le­si di­yen Emevî kral­lı­ğı, tüm İs­lam bil­gi ve dü­şün­ce mi­ra­sı­nı Arap­laş­tı­ra­cak, Arap­la­rın ve Arap­ça’nın üs­tün­lü­ğü­nü din­leş­ti­re­cek bü­yük bir ope­ras­yo­na gir­di. Bu zulümlerin meşrulaştırılması için yüzlerce ha­dis uy­du­rul­du. Bu­gün­kü İs­lam bil­gi mi­ra­sı­, özel­lik­le fı­kıh ve ke­lam kay­nak­la­rı bu yoz­laş­tır­ma ve Arap­laş­tır­ma­nın ürün­le­riy­le do­lu­dur. Bu ürün­le­ri din ola­rak yaşatmak is­te­yen zih­ni­yet­ler, saltanatlarının devamını sağlamak için akıl al­maz oyun­lar ser­gi­le­mekteler.

Arap­ça bil­me­yen­le­rin Kur'an'a el sü­re­mez ha­le gel­me­si, sö­mü­rü­cü­le­rin din üze­rin­de kur­duk­la­rı bas­kı­yı kut­sal­laş­tır­mış ve Müs­lü­man kit­le­yi on­la­ra tes­lim ol­ma­ya mec­bur ve mahkûm et­miş­tir. Din on­la­rın elin­de, is­te­dik­le­ri­ni is­te­dik­le­ri ka­lı­ba dök­mek, is­te­dik­le­ri­ni al­mak, is­te­dik­le­ri­ni en­gel­le­mek için kut­sal-do­ku­nul­maz bir araç ol­muş­tur. Kısacası, Allah'ın rahmeti olan İslam, zulüm ve sömürünün aracı yapılmıştır.

http://www.yurtgazetesi.com.tr/allah-ile-aldatmanin-arapcacilik-ayagi-makale,3755.html


Yazı için teşekkür ederim

_________________
Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 18 Mar 2013, 12:03 
Kıdemli Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 04 Kas 2012, 13:53
İleti: 515
Konum: Bursa
Konuya ait değil ama bunu söylemek istiyorum yönetimden özür dileyerek.

Yaşar Nuri Öztürk din açısından İslam açısından 21.yy ın dehası seçilmelidir. En azından bizim ülkemizde.. İslamı bu kadar körelten bir İslam coğrafyası altında gerçekleri bütün İslamiyet aleminin yüzene korkmadan çarpan ender kişiliklerden ve adete bu anlamda bir öncülük yapan çok değerli bir profesördür. Yazıları, kitaplarını, konferanslarını, söyleşilerini dinleyenler özgür bir bakış açısından bakar ise ne kadar önemli bir şahsiyet olduğunu anlayacaklardır.

_________________
“Kuşku, imanın kaçınılmaz elementlerinden biridir. İman cesaret içerir. O halde iman, bizzat kendisi hakkında kuşkuya da dayanabilmektir. Varoluşla ilgili kuşku ve iman aynı gerçeğin iki kutbudur.” – Paul Tillich


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 04 Nis 2013, 19:35 
Kıdemli Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 23 Kas 2012, 12:52
İleti: 426
Tebliğ anadilde olur, ibadet ise olmaz. Çünkü ibadetin dili dinin indirildiğidir. Nasıl ki herhangi bir yazıtı başka bir dile çevirdiğinizde anlam kaybı yaşıyorsa aynısı bu durumda da geçerlidir.

_________________
52:35. Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 05 Nis 2013, 17:48 
Kıdemli Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 04 Kas 2012, 13:53
İleti: 515
Konum: Bursa
Jabal yazdı:
Tebliğ anadilde olur, ibadet ise olmaz. Çünkü ibadetin dili dinin indirildiğidir. Nasıl ki herhangi bir yazıtı başka bir dile çevirdiğinizde anlam kaybı yaşıyorsa aynısı bu durumda da geçerlidir.


Ne dediğini anlamadan okuyanlara/namaz kılanlara Kuran lanet okuyor. Maun Suresini okuyunuz.

Biz Kuran'ın hükmüne göre konuşuyoruz. Üstüne söz mü söyleyelim.

_________________
“Kuşku, imanın kaçınılmaz elementlerinden biridir. İman cesaret içerir. O halde iman, bizzat kendisi hakkında kuşkuya da dayanabilmektir. Varoluşla ilgili kuşku ve iman aynı gerçeğin iki kutbudur.” – Paul Tillich


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 06 Nis 2013, 15:21 
Onursal Üye

Kayıt: 18 Ekm 2011, 02:02
İleti: 7054
Bir görüş, ne dediğini anlayarak ibadeti savunuyor, diğeri ise hiç bir şey anlamadan ibadeti. Bırakın hiç bir şey anlamadan ibadet etmek isteyenler öyle yapsınlar, onlar şimdiye kadar neyi anlamak istediler ve anladılar ki? Bütün ömürlerini hiç bir şeyi anlamadan geçirmiş olanları anlama konusunda ikna etmeniz imkansız, hiç bir şeyi anlamak istememiş ve anlamamış birinden sizi anlamasını beklemeyin.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 06 Nis 2013, 16:56 
Genel Yetkili
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Mar 2010, 23:43
İleti: 4334
Harf devrimiyle ibadet ne alaka?

_________________
Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 08 Nis 2013, 22:18 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 19 Şub 2013, 12:23
İleti: 8106
Sinavlarda rekor düzeyde sifir cekilmesi muhtemelen harf devrimi yüzünden oldu.

_________________
Küçük bir hatayı büyük bir hataya çevirmek istiyorsanız, o küçük hatayı savunun. Vladimir İlyiç Lenin


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 09 Nis 2013, 09:39 
Site Yöneticisi
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 23 Mar 2009, 19:38
İleti: 5216
Konum: Türkiye
Ancak okuyabildim, emeğine sağlık Tarih Kurdu. Çok faydalı bir çalışma olmuş.


Not: Konu tarihsel olduğu için, tarih bölümüne taşıyorum, bilgine.

_________________
:!: Siyasi Forum Yazım Kuralları :!:


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Harf Devrimi Üzerine Bir Değerlendirme
İletiTarih: 10 Nis 2013, 04:07 
Yeni Üye

Kayıt: 09 Nis 2013, 00:52
İleti: 7
Bugün Türkiye'de Atatürk; Sözde Atatürkçülerin, onun arkasına sığınıp nutuk atan zihniyetlerin ve özellikle ona bir put gibi tapanların sayesinde en ufak bir tartışma dahi yapılamıyor. Her insan hata yapar, önce bunu böyle kabul etmek lazım. Atatürk'ün en büyük hatalarından birisi harf inkılabıdır. Türk milletini İslamiyetten uzaklaştırmak adına, bir günde alimi cahil yaparak zorla bu inkılabı yapmıştır. Kanıtı, http://www.youtube.com/watch?v=dc18uGX5dSY adresindeki videodan izleyebilirsiniz.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni bir konu gönderCevap gönder 9 sayfadan 8. sayfa   [ 125 ileti ]
Sayfaya git Önceki  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Sonraki


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan SiyasiForum.net Siyasi Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. SiyasiForum.Net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde dönüş yapacaktır. Forumumuz kesinlikle hiçbir şekilde parti, örgüt, kurum, kuruluş ve oluşumu desteklememektedir. Tüm Problemler ve Reklam İçin: İletişim Formu için tıklayınız.