Yazı boyutunu değiştir
Sistem saati: 22 Oca 2018, 05:08


Yeni bir konu gönderCevap gönder 1 sayfadan 1. sayfa   [ 3 ileti ]
Yazar Mesaj
 İleti başlığı: Atatürk İngiliz valisi olmak istiyordu yalanı
İletiTarih: 10 Arl 2012, 01:31 
Genel Yetkili
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 10 Mar 2010, 23:43
İleti: 4334

Daha önce yadığım bir yazıda, İngiliz gazeteci Price'ye dayanarak "Atatürk İngiliz valisi olmak istiyordu" diyen Mustafa Armağan'a yanıt vereceğimni söylemiştim

İşte yanıtım:

Mustafa Kemal, 14 Kasım 1918’de İngiliz Daily Mail gazetesi yazarı Ward Price ile Pera Palas’ta görüşmüştür. Lord Kinross, bu görüşmeyi şöyle anlatmaktadır: “Mustafa Kemal… Pera Palas otelinin müdürüyle haber göndererek gazeteciyi kahve içmeye çağırdı. Ward Price de Genelkurmayın istihbarat servisindeki albaya danıştıktan sonra çağrıyı kabul etti. Mustafa Kemal onu üniformasıyla değil de, sırtında jaketatay ve başında fesle karşıladı. Ward Price, Mustafa Kemal’i yakışıklı ve erkek tipli buldu. Elini kolunu oynatmadan, sakin ve ölçülü bir sesle konuşuyordu.”

Mustafa Kemal bu görüşmede Price’e, “Bu böyle olmaz vatanı baştan başa değiştirmek lazım, yenileştirmek lazım” demiştir.

Price, 1939 yılında İstanbul’a gelmiş ve Cumhuriyet gazetesine bir demeç vermiştir. Price demecinde, 1918’de Mustafa Kemal’le yaptığı görüşmeyi kastederek, “O zamanlar doğrusu bu laflara pek dikkat etmemiştim. Mesleğimin her zaman hatırlayacağım bbüyük hatası, bu emsalsiz dehayı o zaman keşfedememiş olmamdır” demiştir.

Ancak Price, bu demeçten tam 18 yıl sonra 1957 yılında “Ekstra-special Correspondant” yani “Çok Özel Gazeteci” adlı kitabında, Mustafa Kemal’in 1918’deki görüşmede kendisine, “Eğer İngilizler Anadolu için sorumluluk kabul edecek olurlarsa, İngiltere yönetiminde bulunan tecrübeli Türk valileriyle çalışmak gereğini duyacaklardır. Böyle bir yetki çerçevesinde hizmetlerimi sunabileceğim uygun bir yerin mevcut olup olamayacağını bilmek isterim” dediğini iddia etmiştir.

Price, bu görüşme sırasında Albay Refet Bele’nin de orada olduğunu belirtmiştir. Price, ayrıca Mustafa Kemal’in böyle
bir göreve istekli olduğunu, kendisinin bu öneriyi İngiliz askeri istihbaratından Albay Hoywood’a bildirdiğini, ancak
İngilizlerin bu öneriye o sırada fazla önem vermediğini ileri sürmüştür.

Price’ın, “Mustafa Kemal İngiliz valisi olmak istiyordu!” iddiasını “doğru” kabul edecek olursak şöyle yorumlayabiliriz: İşgal İstanbul’unda direniş planları yapan Mustafa Kemal, bütün vatanseverlerin İngilizler tarafından tutuklanıp Malta’ya sürgün edildiği bir ortamda İngilizlerin hedefi olmaktan kurtulmak için, “strateji gereği” İngiliz taraftarıymış
gibi görünmek amacıyla Price’e böyle bir öneri sunmuş olabilir. Ya da daha güçlü bir olasılıkla, ulusal direnişi örgütlemek için bir şekilde İstanbul’dan Anadolu’ya geçmeye çalışan Mustafa Kemal, “İngiliz valisi” olarak kolayca
Anadolu’ya geçmeyi düşünmüş olabilir. İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek için “İngiliz vizesine” ihtiyaç duyulan bir ortamda zeki ve taktikçi Mustafa Kemal’in böyle bir plan yapmış olması muhtemeldir. Sadi Borak’ın dediği gibi, “Bir
görevle Anadolu’ya geçerek orada ulusal direnişi körüklemek kararında ve azminde olan taktisyen Mustafa Kemal’in
bu yola da başvurmasını doğal karşılamak gerekir.” Prof. Andrew Mango da aynı kanıdadır: “…Mustafa Kemal…
Belki de İngilizlerin desteğiyle askeri bir yönetici olarak Anadolu’ya dönüp Ermenilere ve Yunanlılara toprak verilmesini
önlemek için çalışmayı düşünmüştür. Türklerin çoğu için de en acil tehlike buydu.”

Ancak, Mustafa Kemal’in hareket tarzı, yönetimi ve Price’ın çelişkili ifadeleri dikkate alınacak olursa, onun İngilizlere böyle bir teklif yapmasının olanaksız olduğu görülmektedir.

Şöyle ki:
a. Görüşmenin tarihine bakılacak olursa (14 Kasım 1918) Mustafa Kemal İstanbul’a geleli daha bir gün olmuştur ve
henüz kafasında Anadolu’ya geçmek değil, İstanbul’da siyasi yollara başvurarak çözüm aramak vardır.

b. Price’ın bu iddiası güvenilmezdir. Çünkü Ward Price, 1918 yılında Daily Mail gazetesine ve 1939’da Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçlerde “Mustafa Kemal’in İngiliz valisi olmak istediğinden” söz etmezken, 1957 yılında yayınlanan “Çok Özel Gazeteci” adlı kitabında “Mustafa Kemal’in İngiliz valisi olmak istediğini” iddia etmiştir.

c. Price, Mustafa Kemal’le yaptığı görüşme sırasında Refet Paşa’nın da orada olduğunu ileri sürmüştür, ancak 14 Kasım’da henüz Mustafa Kemal, Refet Paşa ile görüşmemiştir.

d. Mustafa Kemal, Price ile İstanbul’da görüşmesinden daha bir hafta kadar önce (3-8 Kasım 1918) Adana’dan Sadrazam ve Harbiye Bakanı Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği telgraflarda açıkça İngiliz karşıtlığını ortaya koymuş, emrindeki orduya “İngilizlere ateşle karşılık vermeyi emrettiğini” belirtmiştir:

“…İngilizlerin her dediğine boyun eğilecek olursa onların ihtiraslarının önüne geçmeye imkân kalmayacaktır.” “…İskenderun’a her ne sebep ve bahane ile asker çıkarmaya girişecek İngilizlere ateşle engel olunmasını 7. Ordu’ya emrettim.” “…İngilizlerin elde edeceği sonucu onlara kendi yardımımızla bahşetmek, tarihte Osmanlılık için ve özellikle bugünkü hükümetimiz için kara bir sayfadır.”

“… İngilizlerin iğfalkar hareketlerini, İngilizlerden ziyade haklı görenlerle işbirliği yapmaya yaradılışım müsait değildir.” Bir hafta önce “İngilizlere ateşle karşılık vermekten” söz eden Mustafa Kemal’in bir hafta sonra “İngilizn valisi olmaktan söz etmesi” ne kadar inandırıcıdır? Price, eğer o günlerde Mustafa Kemal’in daha birkaç gün önce Adana’dan Harbiye Bakanlığı’na gönderdiği “İngiliz karşıtı” bu telgrafları bilseydi, bu gülünç dedikoduyu şüphesiz ki kitabına koymazdı.

e. Price’nin bu iddiasını çürüten en somut olaylardan biri Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında yaşanmıştır. 21 Mayıs’ta Mustafa Kemal, Samsun’da güvenlik durumunu görüşmek üzere İngiliz Güvenlik Yüzbaşısı L.
H. Hurst ve iki meslektaşıyla buluşmuştur. İngiliz subaylar Mustafa Kemal’e açıkça, Osmanlı hükümetinin ülkeyi yönetemediğini bu nedenle en azından birkaç yıl için yabancıların korumasına ve müdahalesine ihtiyaç olduğunu söylemişlerdir ve Türkiye’nin İngiliz mandası altına girmesini teklif etmişlerdir. Mustafa Kemal, sorunların çözüleceğini
söyleyerek bu teklifi kesin bir tavırla reddetmiştir. Soruyorum;

Mustafa Kemal, gerçekten İngiliz valisi olmak isteseydi, İngilizlerin Samsun’da kendisine yaptıkları bu teklifi geri çevirir miydi?

f. Yerli ve yabancı tarihçiler de Price’nin bu iddiasının gerçeği yansıtmadığı düşüncesindedirler. Prof. Sina Akşin,

“Bu olayı ciddiye almak çok zordur. Vatana ciddi hizmetlerde bulunmaya hazırlandığı ve en az Harbiye Nezaret’i ne göz diktiği bir sırada Mustafa Kemal’in böyle süfli bir teklifi, araya otel müdürünü ve bir gazeteciyi koyarak yapması, inanılacak şeylerden değildir. Böyle bir görüşmenin yapıldığı kesinlikle kanıtlansa bile, önerinin ciddi olarak yapılmadığına hükmetmek gerekir” derken, Doğan Avcıoğlu ve Sadi Borak da Mustafa Kemal’in İngiliz karşıtlığına dikkat çekerek, bu iddianın inandırıcı olmadığını belirtmişlerdir.

Yabancı tarihçilerden Prof. Andrew Mango, Price’nın iddiasını, “Yorum farkları ve unutkanlık olabileceği noktası göz
ardı edilmemelidir” diyerek sorgularken, Lord Kinross, bu görüşmenin nedenini, Mustafa Kemal’in dolaylı yoldan İngilizlerin ağzını arama isteğine bağlamıştır. Grace Ellison’ın 1928’de yayınlanan “Turkey Tuday” adlı eserinde, Sir
Alexander T. Waugh’ın 1930 yılında yayınlanan “Turkey Yesterday, Today and Tomorrow” adlı kitabında ve Prof.
Bernard Lewis’in 1961’de yayınlanan “The Emergence of Modern Turkey” adlı çalışmasında gazeteci Ward Price’nın
iddiasına yer vermemeleri, bu iddiayı ciddiye almadıklarını göstermektedir.

g. Ciddi tarihçiler, gazeteci Ward Price’nın “iddiasını” doğrulamazken ve dikkate almazken ülkemizdeki “Vahdettinperest İkinci Cumhuriyetçi liboşlar” ve “Atatürk paranoyasına yakalanmış yobazlar”, Price’nın iddiasına dört elle sarılmışlardır. Bu iddiayı son olarak gazeteci yazar Taha Akyol, “Ama Hangi Atatürk” adlı kitabında ve Mustafa Armağan, “Kim Hain Kim Kahraman” adlı bir yazısında gündeme getirerek, sözüm ona, “Mustafa Kemal’in de İngilizci olduğunu” kanıtlamaya çalışmışlardır!

Şimdi bu çevrelere, onları hayal kırıklığına uğratacak bir gerçeği hatırlatalım: İngiliz gazeteci Ward Price, İstanbul’da sadece Mustafa Kemal’le görüşmemiş, aynı zamanda Osmanlı hükümeti temsilcileriyle bve dahası –sıkı durun– Padişah Vahdettin’le de görüşmüştür. Price, 11 Kasım 1918’de Sadrazam Tevfik Paşa ile görüşmüş, Tevfik Paşa, Price’e, “Amacımız İngiltere ile eski dostluğu canlandırmaktır” demiştir.

Price, 17 Kasım 1918’de de Ayan Meclisi Başkanı Ali Rıza Bey’le görüşmüş, Ali Rıza Bey de kendisine, “İngiltere ile samimi bir ittifakı arzu ederiz” demiştir.Price, 24 Kasım 1918’de Padişah Vahdettin’le görüşmüş, Vahdettin, İngiliz gazeteciye,

“İngiliz milletine kuvvetli sevgi ve hayranlık duygularımı babam Sultan Abdülmecit’ten miras aldım. Ermenilerin
öldürülmeleri Kalbimi yaralamıştır. Adalet çok geçmeden yerini bulacaktır… Şimdi bu sebepten memleketim ile Büyük Britanya arasında öteden beri mevcut dostane münasebetleri yenileyip kuvvetlendirmek için elimden geleni
yapacağım… Diyebilirim ki Türk milleti İngiltere’ye karşı aynı duygularla, hem de umumiyetle çok daha kuvvetle
duygulanmaktadır.” demiştir.

Vahdettin’in Ward Price’e yaptığı bu açıklamalar, 6 Aralık 1918’de Daily Mail gazetesinde yayımlanmıştır. Mustafa Kemal’le yaptığı görüşmeden tam 40 yıl sonra yazdığı anılarında “Mustafa Kemal İngiliz valisi olmak istemişti!” diyen Ward Price’ı çok seven “Vahdettinperestler”, aynı Price’ın Vahdettin’in “İngiliz severliğini” olanca açıklığıyla ortaya koyduğunu biliyorlar mıdır acaba? Yoksa biliyorlar da saklıyorlar mıdır, nedir?...

Sinan Meydan (Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları Kitabı'ndan)

_________________
Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne sahip olacaklardır.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Atatürk İngiliz valisi olmak istiyordu yalanı
İletiTarih: 10 Arl 2012, 06:58 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 23 Eyl 2010, 19:27
İleti: 3301
Daha çanakkalede,kurtuluşun ve cumhuriyetin hayallerini kuran biri için ,içinde bulunduğu ahval gereği almış olduğu kararların ne kadar isabetli ve doğru olduğunu, kurmuş olduğu TC devleti ile tescil etmiştir.

O bir işi iki defa düşünmez,düşündüğünü hemen uygulayan ihtilalcidir.Karşısındakilere alayhine kullanılacak en ufak bir koz vermemiştir.Kurtuluşun ve kuruluşun her anını zapta rapta almıştır.Böylece hem kendini,hemde cumhuriyetini tertemiz olarak bizler armağan etmiştir.

_________________
Dağlarından yağ ovalarından bal akan,13000 km öteden et,şeker ithal eden yurdum insanı utansın.
Sev seni seveni aleme rezil ise; sevme seni sevmeyeni dünyaya sultan ise.
Sizin, hiç MUSTAFA KEMAL iniz oldumu?


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Atatürk İngiliz valisi olmak istiyordu yalanı
İletiTarih: 28 Şub 2013, 14:05 
Banlanmış Üye

Kayıt: 16 May 2012, 02:33
İleti: 835
Aynı iftiraları tekrar tekrar paylaşmaktan usanmıyorsunuz. Forumu biraz araştırırsanız cevapları bulabilirsiniz.
viewtopic.php?p=158087#p158087
viewtopic.php?p=158100#p158100

_________________
"Bu memleket tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır."

"Beyler, hiçbir dine bağlı olmayan kalp istirahattan mahrumdur."- Aralık 1930

Mustafa Kemal ATATÜRK


Sayfa başı
 Profile bak  
 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni bir konu gönderCevap gönder 1 sayfadan 1. sayfa   [ 3 ileti ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan SiyasiForum.net Siyasi Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. SiyasiForum.Net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde dönüş yapacaktır. Forumumuz kesinlikle hiçbir şekilde parti, örgüt, kurum, kuruluş ve oluşumu desteklememektedir. Tüm Problemler ve Reklam İçin: İletişim Formu için tıklayınız.