Yazı boyutunu değiştir
Sistem saati: 21 Oca 2018, 11:15


Yeni bir konu gönderCevap gönder 5 sayfadan 4. sayfa   [ 70 ileti ]
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5  Sonraki
Yazar Mesaj
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 17 Oca 2011, 02:45 
Onursal Üye

Kayıt: 03 Oca 2011, 12:52
İleti: 3694

SU S M A R A M !

“Men bir gulam, yük altında ezilmişem, gardaşım,

Sevinç bilmez bir mahkumam, ahu-zardır sırdaşım.

Damga vurub, zencirleyib tullamışlar zindana,

Karlı-buzlu cehennemler mesken olmuşdur bana.

Mene dinme, sus deyirsen, ne vahtacan susacam,

Buhranların, hicranların, mahbesinde galacam?

Niye susum, konuşmayım, insanlıkda payım var,

Menim ana vatanımdır talan olan bu diyar.

Niye susum, konuşmayım, Türk yurdudur bu toprak,

Oğuzların, elhanların vatanında kimdir, bak!

Bu dünyada azadlığı şan şöhretten üstün tut,

Alçaklığı, yaltaklığı rezilliyi sen unut!

Nece susum, konuşmayım, men eyleyim heyanet?

Hanı sevgi, hanı vatan, de harda galdı millet?

Men bir gulam, yerim altun, suyum gümüş, özüm aç,

Atam mahkum, anam sail, elim her şeye möhtaç.

Men Türk evladıyam, derin aklım, zekam var,

Ne vahtacan çiynimizde gezecekdir yağılar?

Ne kadar ki, hakimlik var, mahkumluk var, ben varam,

Zülme garşı isyankaram, ezilsem de susmaram


AHMED CEVAD

_________________
Cesaret, bütün zorluklar ile her durumda savaşmaktır, hatta olmayanı oldurmaya çalışmaktır.
Clemenceau

Hiç bir zaman kaçıp, kaybolacak kadar CESARET'imi kaybetmedim!!


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 17 Oca 2011, 02:46 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2010, 19:47
İleti: 2354
Konum: Dünya
Kanuni’nin 8 oğlundan Murat, Mahmut ve Abdullah küçük yaşta, sağ kalan öteki 5 oğlundan şehzade Mehmet ile Cihangir ecelleriyle, şehzade Mustafa da idam edilerek öldükten sonra yaşamda sadece 2 oğlu kalmıştı: Manisa sancakbeyi şehzade Selim ve Kütahya sancakbeyi şehzade Bayezit. Özellikle anneleri Hürrem Sultan öldükten sonra ikisi arasında başlayan taht kavgasında kendisine kafa tutacak kadar güçlenen Bayezit’e karşı uysal Selim’i destekleyen Kanuni Süleyman sonunda Bayezit çevresine topladığı Anadolu askeriyle öz kardeşinin üzerine yürüyünce, üçüncü vezir Sokullu Mehmet Paşa’yı güçlü bir ordunun başında Selim’in yardımına gönderdi. Selim’in Konya ovası savaşında Sokullu sayesinde yenilgiye uğrattığı Bayezit İran’a sığınmış ve orada 4 oğluyla birlikte öldürülmüştür. Şehzade Selim, bundan böyle tahtın tek mirasçısı olarak kaldı.

* * *
Kanuni şairleri, yazarları, sanatçıları desteklemiş, kendisi de “Muhibbi” mahlasıyla şiirler yazmıştır.

http://www.milliyet.com.tr/kanuni-suley ... f=haberici


***

Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu Şehzade Beyazıt'la Yazışması

Şehzade Beyazıt'ın, kendisine dost gözüken baş düşmanı Lala Mustafa Paşa'nın kışkırtmasıyle ve kardeşi Selim (sonradan II. Selim)'le tutuştuğu Konya Savaşı'nda yenilgiye uğraması, O'nun hayatına mal oldu. Her ne kadar Beyazıt, sonradan pişmanlık duyarak "babası"ndan af ve özür dileyen mektuplar yazmışsa da, bunlar da Lala Mustafa Paşa'nın adamları tarafından ele geçirilerek yok edildi ve Kanunî'ye eriştirilmedi. Sonunda Beyazıt, îran Şahı Tahmasb'a sığınmak zorunda kaldı. Tahmasb, önce şehzadeyi çok iyi kabul etmiş, fakat sonradan, Osmanlı saltanatının tek adayı Şehzade Selim'in dostluğunu ve minnetini kazanmak düşüncesiyle, O'nu, istanbul'dan gelen Selim'in adamlarına teslim ederek, 25 eylül 1561'de öldürülmesine sebep olmuştur.

Güzel şiir yazan ve şiirlerinde Şahsî mahlasını {takma adını) kullanan Şehzade Beyazıt'ın babasına yazdığı manzum yakarış mektubu ile Kanunî'nin bu mektuba verdiği cevabı, Osmanlı tarihinin saltanat hırslarını yansıtmak bakımından ilginç bularak, sunmakta yarar görüyoruz.


ŞEHZADE BEYAZIT'IN MEKTUBU:


Ey seraser âleme Sultan Süleyman'ım baba,

Tende Canım, Canımın içinde cananım baba,

Bayezîd'ine kıyar mısın benim canım baba

Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.Enbiya ser-defteri yani ki Âdem hakkıçün,

Hem dahi Musî ile îsî-i Meryem hakkıçün,

Kainatın server-i ol Ruh-i âzam hakkıçün,

Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.Sanki Mecnun'um, bana dağlar başı oldu durak,

Ayrılıp bilcümle mal ü mülkten düştüm ırak,

Dökerim göz yaşını vâhasretâ, dâd-el-firak,

Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.Kim sana arzeyleye hâlim,

eya şah-ı kerim, Anadan, kardeşlerimden ayrılıp kaldım yetim,

Yok benim bir zerre isyanım sana,

Hak'tır alîm, Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.Bir nice ma'sumum olduğun şeha bilmez misin?

Anların kanına girmekten hazer kılmaz mısın,

Yoksa ben kulunla Hak dergahına varmaz mısın,

Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.Hak Taâlâ, kim cihanın şahı etmiştir seni

Öldürüp ben kulunu, güldürme şahım düşmeni

Gözlerim nuru oğullarımdan ayırma beni

Bigünahım, Hak bilür devletlü sultanım babaTutalım iki elim baştan başa kanda ola,

Bu meseldir, söylenir kim "kul günah itse n'ola"

Bayezîd'in suçunu bağışla, kıyma bu kula,

Bigünahım, Hak bilür, devletlü sultanım baba.

1 Seraser: Baştan başa. 2 Ser-defter: Kitaba, deftere yazılan ilk isim. Ruh-i âzam: en büyük ruh, Tanrı Ruhu'nun insanda tecellisi. 3 Bilcümle: hep, bütün. Vâhasretâ, dâd-el-firak: "özleyiş ve ayrılık acısından medet." 4 Kerim: bağışı bol, cömert. Eya!: Ey! Alim: bilen. Şehâl: ey padişah! Düşmen: düşman


_______________________________________________________________

KANUNÎ'NİN YANITI:


Ey demeden mazhar-ı tuğyan ü isyanım oğul,

Takmayan boynuna hergiz tavk-ı ferman'ım oğul,

Ben kıyar mıydım sana ey Bayezıt Han'im oğul,

Bigünahım dime bari, tevbe kıl canım oğul.Enbiya vü evliya, ervah-ı âzam hakkıçün,

Nûh u İbrahim ü Musî İbn-i Meryem hakkıçün,

Hatm-ı âsâr-ı nübüvvet Fahr-i Âlem hakkıçün,

Bigünahım dime bari, tevbe kıl canım oğul.Âdem adın itmeyen Mecnun'a sahralar durak,

Kurb-i taattan kaçanlar daima düşer ırak,

Tan değildir der isen "Vâhasretâ, dâd-el-firak"

Bigünahım dime bari, tevbe kıl canım oğul.Neşet-i Haktır übüvvet, ram olan olur kerim,

"Lâ-t'akul üf!" kavlini inkâr eden kalur yetim,

Taat'a, isyana âlimdir Hudavend-i azîm,

Bigünahım dime bari, tevbe kıl canım oğul.Hak reâya-yi muti-e rai etmiştir beni,

İsterim mağlûb idem ağnâm'a zi'b-i düşmeni,

Haşelillah öldürürsem bîgüneh nâgeh seni,

Bigünahım dime bari, tevbe kıl canım oğul.Rahmü şefkat, ziyb-i iman olduğun bilmez misin,

Ya dem-i ma'sum'u dökmekten hazer kılmaz mısın,

Abdi âzâd ile Hak dergahına varmaz mısın,

Bigünahım dime bari, tevbe kıl canım oğul.Tutalım iki elin baştan başa kanda ola

Çünki istiğfar idersen biz de afv-etsek n'ola

Bayezîd'im suçunu bağışlarım gelsen yola,

Bigünahım dime bari, tevbe kıl canım oğul.


1 Demadem: Zaman zaman. Mazhar-ı tuğyan ü isyan: başkaldırma ve isyan suçlarını işleyen. Hergiz: asla. Tavk-ı ferman: ferman halkası, uyulması gereken padişah buyruğu. 2 Ervah-ı âzam: Ruh-u Âzamlar, Tanrı Ruhu'nun insanlarda tecellisi. Enbiya: Peygamberler. İbn-i Meryem: Meryem'in oğlu (Hazret-i İsa). Hatm-i âsar-ı nübüvvet, Fahr-i Alem: gelip geçmiş peygamberlerin sonuncusu, kâinatın övüncesi (Hazret-i Muhammed). 3 Kurb-i taattan kaçanlar: ibadete uzak duranlar, ibadetten kaçanlar. Tandeğildir: şaşılacak şey değildir. Vâhasretâ, dâd-el-firak:ayrılık ve özleyiş acısından medet.4 Neş'et-iHak :Tann (güneşinin) doğduğu yer. Übüvvet: babalık. Lâ-t'akul üf "Ana babaya 'üf!' dedirtmemelidir" anlamındaki ayet hatırlanıyor. Taat: itaat. Hudavend-i azim: Ulu Tanrı. 5 Reâya-yi muti': itaatli sürüler (ulus). Rai: çoban. ZVb: kurt. Haşelittah: Allah etmesin, tövbe Yarabbi. Bîgüneh: günahsız, Nâgeh: ansızın 6 Rahm: acıma, mer­hamet. Ziyb-i iman: iman'ın süsü. Dem-i masum: günahsız kişilerin kanı. Hazer: çekinme, korkma. Abd: kul, köle. Çünki: madem ki, ne vakit ki. 7 İstiğfar: af, bağış dileme.

http://www.gonderilmismektuplar.com/ice ... Yazismasi/

_________________
Son 200 yılda yapılan savaşların, akan milyonlarca kişinin kanının, katliam, kıyım ve zulümlerin sorumlusu "milliyetçilik" akımı ve ona gönül verenlerdir. 600 yıllık Osmanlı'yı dağıtan da yine aynı akımdır.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 19 Mar 2011, 23:31 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2010, 19:47
İleti: 2354
Konum: Dünya
Sana mı kaldı koçum kağıttan kaplan demek
Kükremeyen askeri beğenmiyorsun demek
Sen gibiler yüzünden boşa gidiyor emek
Rahat bırak paşayı, yapmayız sana yemek

Bin yıl sürecek dedi yıldızlı kılıkları
Yirmi sekiz şubatın ensesi kalınları
Beş yıl bile sürmedi, kızardı alınları
Hiç düşünmediler ki, ayağı yalınları

Nohut ile kömüre satılık oyu halkın
Bedeli verirsiniz boşa yatmayın kalkın
Biz altıyüz veriyoz, halka veririz talkın
Bir iktidar olalım, nasılsa bizim salkım


engin33

_________________
Son 200 yılda yapılan savaşların, akan milyonlarca kişinin kanının, katliam, kıyım ve zulümlerin sorumlusu "milliyetçilik" akımı ve ona gönül verenlerdir. 600 yıllık Osmanlı'yı dağıtan da yine aynı akımdır.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 22 Mar 2011, 01:47 
Onursal Üye

Kayıt: 03 Oca 2011, 12:52
İleti: 3694
Bir adın kalmalı geriye

Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde

Aynaların ardında sır

Yalnızlığın peşinde kuvvet

Evet nihayet bir adın kalmalı geriye

Birde o kahreden gurbet

Sen say ki ben hiç ağlamadım

Hiç ateşe tutmadım yüreğimi

Geceleri koynuma almadım ihaneti

Hele nihavend hele buse hiç geçmedi aklımdan

Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın

İçimin nehirlerinden

Evet yangın

Evet salaş yalvarmanın korkusunda talan

Evet kaybetmenin o zehirli buğusu

Evet isyan

evet kahrolmuş sayfaların arasında adın

Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı

Bu sevda biraz nadan

Biraz da hıçkırık tadı

Pencere önü menekşelerinde her akşam

Dağlar sonra oynadı yerinden

Ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca

Sen say ki yerin dibine geçti geçmeyesi sevdam

Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı

Yani ben seni sevdiğim zaman

Ayrılık kurşun kadar ağır gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın

Yine de

Bir adın kalmalı geriye

Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde

Aynaların ardında sır

Yalnızlığın peşinde kuvvet

Evet nihayet, bir adın kalmalı geriye

bir de o kahreden gurbet

beni affet

kaybetmek için erken

sevmek için çok geç Yazar

İBRAHİM SADRİ

_________________
Cesaret, bütün zorluklar ile her durumda savaşmaktır, hatta olmayanı oldurmaya çalışmaktır.
Clemenceau

Hiç bir zaman kaçıp, kaybolacak kadar CESARET'imi kaybetmedim!!


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 22 Mar 2011, 02:36 
Onursal Üye

Kayıt: 20 Şub 2009, 22:40
İleti: 26408
İbrahim Sadi'nin şiirlerini severim

_________________
.

..Forum Kuralları ve Üyelik Sözleşmesi İçin Tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=1)

..Forumumuzun Yazım Kuralları için tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=14739)

..Yasaklı yayınlar için duyuru: Tıklayın..
..(viewtopic.php?f=6&t=20215&start=0)


..........Zorsa mutlaka başarırım.
..................................İmkansızsa biraz zaman alır..
.
.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 05 Nis 2011, 20:41 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2010, 19:47
İleti: 2354
Konum: Dünya
Kemalim sözü verdi, altıyüzü verecek
Oyumu verdiğim an hemen yüzüm gülecek
Takunyalı yobazlar hadlerini bilecek
Bürokratik kurumlar bir bir temizlenecek

Göbeği kaşıyanlara oyu satmak yakışır
İktidara gelelim de bak nelere alışır
Altıyüzü koy cebine, artanıyla ceviz kır
Allahsız deyip durma, başımda etme dırdır

Conilerle konuştum, vikiden ne çıkacak
Seçimde desteklerse aslan payı alacak
F-35’e kızmışlar, hallederiz n’olacak
Şimon’umu kızdıranlar sandığından bulacak

_________________
Son 200 yılda yapılan savaşların, akan milyonlarca kişinin kanının, katliam, kıyım ve zulümlerin sorumlusu "milliyetçilik" akımı ve ona gönül verenlerdir. 600 yıllık Osmanlı'yı dağıtan da yine aynı akımdır.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 11 Nis 2011, 01:32 
Onursal Üye

Kayıt: 03 Oca 2011, 12:52
İleti: 3694
Ne taaccüp ediyorsun buna dünya derler
Duyulan herzelere onda nihayet yoktur.
Yerin altında öküz var mı dedi bir meczup
Onu bilmem dedim fakat üstünde pek çoktur.

Ferit Kam

_________________
Cesaret, bütün zorluklar ile her durumda savaşmaktır, hatta olmayanı oldurmaya çalışmaktır.
Clemenceau

Hiç bir zaman kaçıp, kaybolacak kadar CESARET'imi kaybetmedim!!


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 11 Nis 2011, 01:36 
Onursal Üye

Kayıt: 03 Oca 2011, 12:52
İleti: 3694
Adâleti arayan zulüme tabi olur
Dünyada kalan budur emanet zayi oldu
Bu devirde kahraman insan kasabı olur
Dünyada olan budur beslenen ayı oldu
Yönetici kadrolar çağımızın fıkrası
Bir tarafta silahlar bir yanda bürokrasi
Gökyüzünden yağıyor beklenen demokrasi
Dünyada yalan budur çakallar dayı oldu
Borç gırtlağa çıkınca ula üst üste ula
Bir kriz icat ederler herşey olunca zula
Enflasyon, devalüasyon paralar döner pula
Dünyada talan budur gizlenen sayı oldu
Emperyalist güçerin gayeleri yoketmek
Dünyanın töhmetini zayıfalara yüketmek
Ülkeleri sömürüp kaynakları tüketmek
Dünyada plan budur ilk emir uyu oldu
Bindik bir alâmete patlamıştır firenler
Uyarmaya çalışır tehlikeyi görenler
Kör sağır mı insanlık duyulmuyor sirenler
Dünyada çalan budur yönümüz kıyı oldu
Mikdat Bal

_________________
Cesaret, bütün zorluklar ile her durumda savaşmaktır, hatta olmayanı oldurmaya çalışmaktır.
Clemenceau

Hiç bir zaman kaçıp, kaybolacak kadar CESARET'imi kaybetmedim!!


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 11 May 2011, 16:19 
Yeni Üye

Kayıt: 29 Kas 2010, 23:54
İleti: 46
Ne güzel anlatmışsınız birde şairin adı olsaydı.Teşekkürler.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 18 Haz 2011, 15:26 
Kıdemli Üye

Kayıt: 19 May 2011, 14:20
İleti: 525
Bir şey ki hava gibi ekmek gibi su gibi
Lâzım insana lâzım onsuz yaşanılmıyor
Ana baba gibi dost gibi yavuklu gibi
Kalp titremeden göz yaşarmadan anılmıyor

Bir şey ki gözünüzde memleket kadar aziz
Aşk ettiğimiz kendimize dert ettiğimiz
Adını çocuklarımıza bellettiğimiz
Bir şey ki hasretine dayanılmıyor

Bir şey daha var yürek acısı
Utandırır insanı düşündürür
Öylesine başka bir kalp ağrısı
Alır beni ta Bursa'ya götürür

Yeşil Bursa'da konuk bir garip kuş
Otur denmiş oracıkta oturmuş
Ta yüreğinden bir türkü tutturmuş
Ne güzel şey dünyada hür olmak hür

Benerci Jokond Varan Üç Bedrettin
Hey kahpe felek ne oyunlar ettin
En yavuz evlâdı bu memleketin
Nâzım ağabey hapislerde çürür

Cahit Sıtkı Tarancı

_________________
Yolagçı yolda yagşı.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 04 Tem 2011, 14:24 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2010, 19:47
İleti: 2354
Konum: Dünya
Locanın lobisini sanma ana kucağı
İsmi hür ve bağımsız, aslı şeytan uşağı
Son nefes sonrasında yakalarlar kaçağı
Milyonlarca aç varken servetin yok bucağı

Dünyanın haline bak, hep bunlar yönettiler
Beyaz parası için çok ocak söndürdüler
Afgan’dan afyon alıp burda petrol içtiler
Ufacık çocukları hayvan gibi biçtiler

Belki büyük adam da vaktiyle buna uydu
Halkın teveccühünü kulaklarıyla duydu
Bir gecede kapattı, müstahakları buydu
Pelerinli amcalar zehri iğneye koydu

Kırmızıyla beyaza maviyi eklediler
Herşeyi gören gözle gizli tehdit ettiler
Yobazı bitirsene bizi bırak dediler
Yavaş yavaş bünyeye arsenik zerk ettiler

Davet alan arkadaş, aldanma gösterişe
Kolay yollara sapma, satma onuru işe
Sonları yakın artık, çok yaklaştık finişe
Yukarı çıkacağız, başladılar inişe

Engin

_________________
Son 200 yılda yapılan savaşların, akan milyonlarca kişinin kanının, katliam, kıyım ve zulümlerin sorumlusu "milliyetçilik" akımı ve ona gönül verenlerdir. 600 yıllık Osmanlı'yı dağıtan da yine aynı akımdır.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 04 Tem 2011, 18:55 
Onursal Üye

Kayıt: 20 Şub 2009, 22:40
İleti: 26408
trenci yazdı:


Edepsizlikte tekleriz
Kimi görsek etekleriz
Haktan da yardım bekleriz
Ne utanmaz köpekleriz

Geldik vatan kavgasına
Düştük rütbe yağmasına
Daldık dünya salasına
Ne utanmaz köpekleriz

İnsan mı neyiz seçilmez
Bir zehirdir ki içilmez
Tavrımızdan da geçilmez
Ne utanmaz köpekleriz

Biz bakmadan sağa sola
Düşman girdi İstanbul'a
Vatanı sattık bir pula
Ne utanmaz köpekleriz

Dalkavuklukla irtikab
İşte etti bizi harab
Sen söyle ey Şevketmeab
Ne utanmaz köpekleriz

Vatanın girdik kanına
Leke getirdik şanına
Cümlemizin bok canına
Ne utanmaz köpekleriz

Namık Kemal.

-1800 lerden beri değişmeyen ülkemin insanları. Her bir satırı birer şamar gibi...

_________________
.

..Forum Kuralları ve Üyelik Sözleşmesi İçin Tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=1)

..Forumumuzun Yazım Kuralları için tıklayın.
..(viewtopic.php?f=6&t=14739)

..Yasaklı yayınlar için duyuru: Tıklayın..
..(viewtopic.php?f=6&t=20215&start=0)


..........Zorsa mutlaka başarırım.
..................................İmkansızsa biraz zaman alır..
.
.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 21 Tem 2011, 20:37 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2010, 19:47
İleti: 2354
Konum: Dünya
Ultra-vatanseverim, bıyığımı seveyim
Benden fazla sevenin ağzına tüküreyim
Parça parça sattılar kurumları n’edeyim
Başka Türkiye yok ki ben nereye gideyim


Yanlış düşünüyorsun demek istemem ama
Vatana aşk kalptedir, gerekmez yüze yama
Kurumlar devletteyken vatandaş sanki kuma
İhaleleri gördük, hep kim kime dum duma

Taşına toprağına kurban olduğum vatan
Kemikleri sızlıyor şehit toprakta yatan
Ah bir elime geçse, seni gâvura satan
Bıyığın neresiyse bu arkadaşa batanKafa kâğıdı verip hizmeti alıyorsan
Ona bile gerek yok internet yapıyorsan
İşsiz kalırsın tabi, depoda yatıyorsan
Kadrolar şişmeyecek, kalkınmak istiyorsan

Demek ki onlardansın, satıldın mı kömüre
Bir işsiz kal bakayım, bedel miymiş ömüre
CEO’lar başkan oldu hep sömüre sömüre
“İyi paraya sattık” der başbakan habire


Eksik beyan göstererek milliyetçi olunmaz
Devlete domuz diyerek vatan öyle soyulmaz
Herkese hain diyorsun senden âlâ bulunmaz
Oğlun adam olacaksa okunmadan olunmaz

Atamız bu ülkeyi yobaz için kurmadı
Doksan yıl geçse bile takunyalı durmadı
Neler gördü bu gözler böyle hain görmedi
Türkün haysiyetini böyle yere sermedi


Anlatıyorsun ama geliyor bana zurna
Âlemden geri kalma kadından geri durma
Üç yüz kelime yeter, aman bir kitap karma
Garnizonda garsonmuş oğlan üstüne varma

N’olmuş garson olmuşsa elinde mi çocuğun
Hesabını sorsana yüzbinlerce kaçağın
Başka varsa aileme sözün’ söyleyeceğin
Çok duramam yerimde üstüne uçacağım


Partide kodamanlar kaset çekiyorlarmış
Hem bir kat hem de kadro teklif ediyorlarmış
Finalinde titreyip kendine geliyorlarmış
Bunlar vatanını da böyle mi seviyorlarmış

Özel hayat kalmadı, becerdin dinlemeyi
İnternete el atıp yaparsın banlamayı
Birgün darbe olursa görürsün anlamayı
İşte o gün gelince alırsın yanlamayı


Fikriniz iktidarda siz işkence damında
Son darbenin sonrası yazdığın hatıranda
Elin de kirlenmişti komünistin kanında
Paşa başa gelince kalmadı kâr yanında

Kansız olamaz artık, tut silahın sapını
Bunlar da silahlıdır, sıkı kapat kapını
Göze de alacaksın cezaevi damını
Yoksa da göreceğiz anamızın gamını


Seviyeyi düşürme, sen içeri girersin
Fikrin mağlup olunca ortamı ne gerersin
Kirli eline bakmaz, hep bizleri yerersin
İnşallah sen de birgün hidayete erersin

İleri demokrasi, özgürlük, barış, emek
Bölücü ağzı bunlar, biz biliriz ne demek
Bu ülkeyi sizlere yapmayacağız yemek
Bir karış toprak için korkutmaz kurşun yemek


Gözü yaşlı analar yine doldursa çile
Şahine söz geçmiyor, şehitler gelse dile
Boşa kürek çekmişiz, ne söylesek nafile
Yazık oldu bu emek, ağzı bozuk gafile

Engin

_________________
Son 200 yılda yapılan savaşların, akan milyonlarca kişinin kanının, katliam, kıyım ve zulümlerin sorumlusu "milliyetçilik" akımı ve ona gönül verenlerdir. 600 yıllık Osmanlı'yı dağıtan da yine aynı akımdır.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Bir şiir... Sadece anlayana
İletiTarih: 23 Tem 2011, 18:32 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2010, 19:47
İleti: 2354
Konum: Dünya
Yük çantaya
Çanta sırta
Sırt yola
Yol dağa
Dağ ormana
Orman pusuya
Pusu tezgâha
Tezgâh namluya
Namlu askere döndü

Asker piyona
Piyon şahine
Şahin güvercine
Güvercin ite
İt ata
At cana
Can kana
Kan ateşe
Ateş yüreğe düştü

Ateş kora
Kor yüreğe
Yürek umuda
Umut delile
Delil çuvala
Çuval deliğe
Delik beynime
Beynim bana
Ben deliye döndüm

Engin

_________________
Son 200 yılda yapılan savaşların, akan milyonlarca kişinin kanının, katliam, kıyım ve zulümlerin sorumlusu "milliyetçilik" akımı ve ona gönül verenlerdir. 600 yıllık Osmanlı'yı dağıtan da yine aynı akımdır.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: Günün Şiiri
İletiTarih: 23 Tem 2011, 18:45 
Onursal Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 25 Tem 2010, 19:47
İleti: 2354
Konum: Dünya
Allah göstermesin kafileyi sokağın başında
Adres sormaktan vazgeçerler belki de en sonunda
Geldi hemşire hanımlar, üniformalı yanında
Ne işleri var çalıp zili bekliyorlar kapında

Açma kapıyı çiçeğim, vermesinler o haberi
Böyle yazılmış bizim büyük aşkımızın kaderi
Kahrolurum görürsem gözünde yası kederi
Bir merasim bir de bayrak tüm ömrümüzün ederi

Sen dulsun çocuklar yetim, evim direksiz kalınca
Yeni bir yuva kur, tutma yasımı ömür boyunca
Erken salma gözyaşını, çocuklar uyuyunca
Onlar bari ağlamasın, hıçkırığını duyunca

Şehit karısı olarak başını hiç yere eğme
Beni benimle bırak git, yarama da artık değme
Son dileğim odur ki, çocukları yetim koyma
Beni şehit eden köpek, sen de gençliğine doyma

_________________
Son 200 yılda yapılan savaşların, akan milyonlarca kişinin kanının, katliam, kıyım ve zulümlerin sorumlusu "milliyetçilik" akımı ve ona gönül verenlerdir. 600 yıllık Osmanlı'yı dağıtan da yine aynı akımdır.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni bir konu gönderCevap gönder 5 sayfadan 4. sayfa   [ 70 ileti ]
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5  Sonraki


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan SiyasiForum.net Siyasi Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. SiyasiForum.Net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde dönüş yapacaktır. Forumumuz kesinlikle hiçbir şekilde parti, örgüt, kurum, kuruluş ve oluşumu desteklememektedir. Tüm Problemler ve Reklam İçin: İletişim Formu için tıklayınız.