Yazı boyutunu değiştir
Sistem saati: 24 Mar 2018, 07:21


Yeni bir konu gönderCevap gönder 1 sayfadan 1. sayfa   [ 5 ileti ]
Yazar Mesaj
 İleti başlığı: II. Abdulhamid Han Tahttan Nasıl İndirildi ?
İletiTarih: 10 May 2016, 21:41 
Yeni Üye

Kayıt: 10 May 2016, 21:22
İleti: 1

Bazı hükümdarlar vardır ki, tahtan indirilmesi gönüllerde, beyinlerde hep bir yara ve sızı olarak kalır. Sonra ötelere bir bakış attığınızda yine yüreğiniz “cız” eder. Keşke böyle bir şey olmasaydı, dersiniz. Ancak tarihte keşkeler yoktur.
Kudretli sultan modern deyimiyle bir “ kumpasa” kurban edilmiştir. Yeri doldurulamadığı gibi, bıraktığı devlet de sadece on yıl içinde paramparça olmuştur.
Alman Devleti’nin kurucusu Bismark’ın: “Dünyada 100 gram akıl varsa, bunun 90 gramı Abdülhamîd Han'da, 5 gramı bende, kalan 5 gramı da diğer dünyâsiyâsîlerindedir.” Sözü hala kulaklarımızda çınlamakta

II. ABDULHAMİT’İN “HÂL” EDİLİŞİNE BİR BAKALIM....
II.Abdülhamit Han 33 yıl idare ettiği devletin başından çok garip bir şekilde ve azınlık soyundan gelen bir kişinin cümlesiyle indirildi.
Olay Yıldız Sarayı’nda gerçekleşti.AbülhamitHan’a tahtan indirildiğini tebliğ etmeye gelenler gerçekten bir zafer kazanmış edasıyla saraya girdi ve Arnavut Esat Toptani’nin “Millet seni azletmiştir.” cümlesiyle saray çınladı.II.Abdülhamit rahat bir tavırla “hal etti” demek istediniz herhalde dedi.Abdülhamit Han’a bunu tebliğ edenler gerçekten ilginçti
Arnavut Esat Toptani-Ermeni Aram Efendi-YahudiEmanuelKarasso-Arif Hikmet Paşa.
Abdülhamit Han sormaya devam etti:
”Pekala, gösterilen sebep ne?”
Arif Hikmet Paşa fetvayı okudu.Fetvada Abdülhamit Han’ın dini kitapları yaktırıp yokettiğinden tutun da gençleri öldürttüğüne kadar her türlü isnat ve iftira vardı.
Abdülhamid, fetvada hal için kesin bir karar olmadığını, bu kararı hangi makamın verdiğini öğrenmek istedi. “Meclis-i Millî” denildi. Güya milletin meclisinde alınmıştı karar ama kimsenin aleyhte konuşulmasına fırsat bırakılmadığı gibi, kabul oyu için elini kaldırmayan birkaç kişi olduğu görülünce Talat Paşa o meşhur sert bakışıyla onları “ikna” edivermişti(?) Yalnız bir tek itiraz sesi duyulmuştu. Uzun beyaz sakalı titreye titreye ve nemli gözlerini etrafta gezdirerek “Yazıktır, günahtır” diye söylenen bu kişi, ayan azasından Yorgiadis Efendi’dir. Tabii etraftan “Alçak, hain, mürteci!” naraları yükselmekte gecikmeyecektir.
Abdülhamit Han “33 sene millet ve devletim için, memleketimin selameti için çalıştım. Hâkimim Allah ve beni muhakeme edecek de Resulullah’tır. Bu memleketi nasıl buldumsa öylece teslim ediyorum. Hiç kimseye bir karış toprak vermedim. Ne çare ki, düşmanlarım bütün hizmetime kara bir çarşaf çekmek istediler ve muvaffak da oldular.”dedi.
Ama Abdühamit Han’a tahtan bu şekilde indirilmek zor gelmedi.O’na zor gelenin bu tebliği bir Ermeni, bir Arnavut ve bir Yahudi’nin yapması olduğunu daha sonra yazdığı hatıratında açıkladığını görüyoruz.
İttihad ve Terakki koskoca bir sultanı azınlıkların oyunuyla devirmiş ve koskoca bir cihan devletini de 10 yıl içinde yıkıma sürüklemiştir.
Dün İttihad ve Terakki’nin yaptığı bu yanlışı bugün kendine aydın diyen bir kısım bedbaht yapmakta ve maalesef bunu aydın kisvesiyle yapmaktadır.
II. Abdülhamid'in İttihatçılar tarafından Osmanlı ordusuna getirilen avcı taburları tarafından tahttan indirildiğini anlatan Arabacı, "II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi 2.Meşrutiyet'ten sonradır. Abdulhamid 27 Nisan gibi tahttan indirilir. 31 Mart Vakası Osmanlı tarihinin son dönemlerinin en karanlık olaylarından biridir. Abdulhamid 31 Mart Vakası'ndan dolayı sorumlu tutulur ama enteresan bir şeydir.
31 Mart olaylarını çıkaran avcı taburlarıdır. Avcı taburları 3.ordu içinden meşrutiyeti korumak üzere İstanbul'a ittihat ve terakki tarafından getirilip yerleştirilen askeri birliklerdir. Avcı taburlarının kullanılarak isyanın başlatılması oyun içinde oyundur. Tahttan indirildiğini tebliğe gelen ekibin içinde Emanuel Karasu diye Selanikli Yahudi bir ittihat terakki milletvekili vardır. Esat Toptani bir Arnavut ırkçısı Balkan harbinde Osmanlı devletine büyük ihanet eden adamlardan biridir. Abdulhamid'e 1909'da tahttan indirildiğini tebliğe gelenlerden ikisi bunlardır. Yani Abdülhamid 33 yıllık bir devlet başkanlığından sonra böyle karanlık bir operasyonla Osmanlı devletinin başından indirilir.
Ardından gelen yönetimler de Kudüs-Filistin yöresine Yahudi yerleşimini kolaylaştırmışlar. Tüm engelleri kaldırmışlar. O Abdulhamid titizliğini göstermemişlerdir. Abdulhamid'in tahttan indirilip götürülüp hapsedildiği yer de Selanik'te bir Yahudi'ye ait Alatiniköşkü'dür. İşte Abdulhamid şeyhine yazdığı Filistin mektubunu burada sürgün hayatı yaşarken kaleme alır ve Filistin'i vermediği için Yahudiler tarafından tahttan indirildiğini anlatır" diye konuştu.

SİYONİSTLERLE İŞBİRLİĞİ YAPAN EKİP
Jön Türkler'in Siyonist ekiple işbirliği yaparak II. Abdülhamid'in tahttan indirildiğini ifade eden Arabacı, "Abdulhamid'in özellikle TheodorHerzl başkalığındaki Siyonizm grubun planlarına karşı duruşu tahttan indirilme sürecinde tam bir cezaya dönüşür. Ancak cezayı görünürde verenler Siyonist ekip değildir. Ama onlarla iş birliği yapan Jön Türklerdir. Filistin ve Kudüs yöresini Yahudi yerleşime açma Abdulhamid'in tezine ters bir uygulamadır. İsrail'in ya da Siyonist Yahudilerin Kudüs bölgesine yerleşmesiyle ilgili çok net iddialar var. Mesela Abdulhamid'ten yerleşme izni istediklerinde Abdulhamid'in teklifleri var. 'Neden Kudüs civarı? Anadolu'ya veya Mezopotamya'ya yerleştirelim' der. İşte bu dönem Rusya'nın 3 milyon Yahudi'yi ülkesinden sürdüğü dönemdir. TheodorHerzl de '3 milyon insanımızı nereye yerleştireceğiz. Osmanlı Devletiyle çatışmadan bunu halletmeliyiz' der. İlk önce Madagaskar tarafını düşünürler ama tutmaz. Geleneksel Siyonizm ile siyasi Siyonizm Kudüs bölgesinde örtüştürülür. Vaatlerde bulunarak, basını kullanarak Osmanlı'dan izin alamayınca bu tavrı sürdüren Osmanlı yönetimini cezalandırma tarzına dönüştürürler. İçeriden yardım eden Jön Türklerdir" şeklinde konuştu.

İŞTE ABDÜLHAMİD'İN O MEKTUBU
İşte 31 Mart olayıyla İttihatçılar tarafından tahttan indirilip Selanik'e gönderilen Sultan II. Abdülhamid'in, bu dönemde Suriye'deki şeyhi Mahmut Ebu Şamat'a yazdığı Filistin mektubundan dikkat çeken satırlar:
"Ancak ve ancak 'Jön Türk' ismiyle maruf ve meşhur olan İttihat Cemiyeti'nin rüesasının tazyik ve tehdidiyle Hilâfet-i İslâmiyeyi terke mecbur edildim. Bu ittihatçılar, Arazi-i Mukaddese ve Filistin'de Yahudiler için bir vatan-ı kavmî kabul ve tasdik etmediğim için ısrarlarında devam ettiler. Bu ısrarlarına ve tehditlerine rağmen ben de katiyen bu teklifi kabul etmedim. Bilâhare yüz elli milyon altun İngiliz lirası vereceklerini vaat ettiler. Bu teklifi dahi katiyen reddettim ve kendilerine şu sözle mukabelede bulundum: 'Değil yüz elli milyon İngiliz lirası, dünya dolusu altın verseniz bu tekliflerinizi katiyen kabul etmem! Ben otuz seneden fazla bir müddetle Millet-i İslâmiye'ye ve Ümmet-i Muhammediye'ye hizmet ettim. Bütün Müslümanların ve salatin ve Hulefa-i İslâmiyeden aba ve ecdadımın sahifelerini karartmam ve binaenaleyh bu tekliflerinizi mutlaka kabul etmem' diye kat''î cevap verdikten sonra hal'imde ittifak ettiler. Ve beni Selanik'e göndereceklerini bildirdiler. Bu son tekliflerini kabul ettim ve Allahû Teâla'ya hamd ettim ki ve ederim ki; Devlet-i Osmaniyye ve Alem-i İslâm'a ebedî bir leke olacak olan tekliflerini, yani Arazi-i Mukaddese ve Filistin'de Yahudi devleti kurulmasını kabul etmedim. İşte bundan sonra olan oldu. Ve bundan dolayı da Mevlâ-yı Müteal Hazretlerine hamd ederim.

ASLINDA İNDİREN KİŞİLER : 31 Mart Ayaklanmasında Kurmay Başkanılığını Yüzbaşı '' MUSTAFA KEMAL ATATÜRK '' Tarafından Yaptığı ve '' HAREKET ORDUSU '' Olarak Adlandırılan Bu Ordu Tarafından Bastırıldı. Daha Sonrada II. Abdulhamid yerine V. Mehmet Reşat Getirildi.


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: II. Abdulhamid Han Tahttan Nasıl İndirildi ?
İletiTarih: 30 Haz 2016, 12:04 
Kıdemli Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 20 Ağu 2015, 16:44
İleti: 625
Genellikle II. Abdulhamid, gerek kendi döneminde aydınlanma düşüncesini benimsemiş güruhlarca, gerek ise günümüzün sol kesimince gericiliğin temsilcisi olarak lanse edilmiştir.
Abdulhamid'in ülke yönetiminde azami müsamaha ve katı bir otoriteryenizm hakim unsurlar olmakla birlikte Abdülhamid, aydınlanmacı bir despottu...
Mustafa Kemal başta olmak üzere onun döneminde yetişen gerek Harbiye'de, gerek ise bürokrasideki aydınların hepsi onun açtığı Batılı eğitim tarzını benimsemiş, modern okullarda yetişmiştir.
Yani bir bakıma Abdulhamid, istibdadını yıkacak olan ve Aydınlanmacı burjuva demokrat fikirleri benimseyecek aydın zümrenin yetişmesine olanak sağlayan reformları ile kendi sonunu hazırlamıştır.
Hatta bu konuyla ilgili bir de espri yapılır ki Abdulhamid'in açtığı okullarda Mustafa Kemal'ler, Mustafa Kemal'in açtığı okullarda Tayyip Erdoğan'lar yetişmiştir diye...


Sayfa başı
 Profile bak  
 
 İleti başlığı: Re: II. Abdulhamid Han Tahttan Nasıl İndirildi ?
İletiTarih: 02 Tem 2016, 21:02 
Katılımcı Üye

Kayıt: 04 Haz 2016, 21:32
İleti: 202
Insanin tarih bilgisi kit olunca, boyle cehalet dolu espri yapmasi kacinilmazdir.

Imam hatip okullarini Mustafa Kemal degil, demokrat parti acmistir.
Yani Tayyipleri yetistirenler, bu memleketin demokrat gecinen libos takimidir...


Sayfa başı
 Profile bak  
 
Önceki iletileri göster:  Sıralama  
Yeni bir konu gönderCevap gönder 1 sayfadan 1. sayfa   [ 5 ileti ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyenler: Kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumda konulara cevap yazamazsınız
Bu forumda kendi iletilerinizi değiştiremezsiniz
Bu forumda kendi iletilerinizi silemezsiniz
Bu forumda dosya ekleyemezsiniz

Arama:
Git:  


İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden biri olan SiyasiForum.net Siyasi Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. SiyasiForum.Net hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde dönüş yapacaktır. Forumumuz kesinlikle hiçbir şekilde parti, örgüt, kurum, kuruluş ve oluşumu desteklememektedir. Tüm Problemler ve Reklam İçin: İletişim Formu için tıklayınız.